Automatisatie berekening mobiliteitsvergoeding

Uw vergoeding tot op de kilometer juist

Met de module mobiliteitsvergoeding van track-and-trace beschikt u over de oplossing tot automatische berekening van de reële kilometers en bijhorende vergoedingen. Of het nu chauffeurs of passagiers zijn, mobiliteit of verplaatsingskosten, track-and-trace creëert deze rapporten voor u, indien gewenst op maat voor uw bedrijf.

De module geeft u de tijdsregistratie van personeel alsook hun verplaatsingen en dit conform de Cao-regelgeving. Binnen de rapportage mobiliteitsvergoeding wordt per individu berekend:

  • hoe lang de reistijd was,
  • welke afstand en naar welke werf men reed,
  • de tijd van aanwezigheid op de werf.

Woon-werkafstanden, exacte uren en bijhorende vergoedingen worden naadloos geregistreerd. U hoeft niet langer handmatig kilometers te registreren. Het track-and-trace GPS systeem houdt het voor u bij. Dankzij de rapportage mobiliteitsvergoeding krijgt u automatisch een gedetailleerd rapport van de werkelijk afgelegde kilometers. U bespaart dus tijd én geld!

PC124 Bouw

Voor de bouwsector voorziet track-and-trace in een volledige reëel gereden kilometerregistratie van de mobiliteits- en verplaatsingsvergoedingen conform de CAO van PC124 Bouw. Dit mobiliteitsvergoedingssysteem geniet het vertrouwen van de Confederatie Bouw middels een nauwe samenwerking sinds 2005.

PC111 Metaal-, machine- en elektrische bouw

Sinds 1 april 2012 moeten bedrijven van PC 111, metaal-, machine- en elektrische bouw, aan de CAO regelgeving voldoen. Ook voor deze bedrijven biedt track-and-trace een mobiliteitsvergoedings-module aan conform deze CAO.

Voordelen automatisatie berekening mobiliteitsvergoeding

  • Berekening van de mobiliteits- en verplaatsingsvergoeding op basis van reële kilometers;
  • Duidelijk, efficiënt, snel en nauwkeurig;
  • Automatische detectie van chauffeurs en passagiers;
  • Berekening tussen thuisadres en op- en afstapplaats;
  • Integratie met kantooromgeving en/of sociaal secretariaat.