Aanpassing wetsontwerp Bouwbadge

Bouwbadge-160x120Door: Steve Tambuyser

Whereabouts in de bouw, de Bouwbadge, Construbadge, het heeft al veel namen gekregen. Om de veiligheid en de gezondheid van de personen aanwezig op een werf veilig te kunnen stellen en iedereen gemakkelijk te kunnen identificeren, heeft de regering een nieuw wetsvoorstel ingediend. Deze is voor de invoering van een elektronisch registratiesysteem van personen op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, bijvoorbeeld door middel van een GPS track-and-trace systeem en in de vorm van een bouwbadge. Momenteel zijn er testen lopende op bepaalde werven om in de loop van 2014 tot een werkbare oplossing te kunnen komen.

In tegenstelling tot de eerdere voorstellen wordt er overgestapt van een oppervlakte van de werf naar het bedrag van uitvoering als parameter. De wetgeving is van toepassing op werven waar werken worden uitgevoerd voor een bedrag van meer dan 800.000 euro exclusief BTW. Later kan het eventueel uitgebreid worden naar andere bouwplaatsen.

Dit systeem maakt het mogelijk een duidelijk beeld te krijgen van alle personen die zich op een bepaald moment op een bouw werf bevinden. De bouwdirectie, belast met de uitvoering, dient het registratieapparaat ter beschikking te stellen van de aannemer waarop de bouwdirectie beroep doet. Op hun beurt stellen de aannemer en elke volgende aannemer het registratieapparaat ter beschikking van hun eigen onderaannemers op wie ze een beroep doen. Zo is het registratieapparaat ter beschikking gesteld van de hele onderaannemingsketen van de bouwdirectie belast met de uitvoering.

De aanwezigheidsregistratie is verplicht voor “ieder fysisch persoon” die werken in onroerende staat uitvoert en dus niet enkel personen die onder paritair comité 124 vallen, maar ook voor werknemers van andere sectoren, zoals o.a. de elektriciteit, schoonmaak, ventilatie en verwarming, … . Daarbij geld de verplichting ongeacht het sociale statuut of afkomst van de personen, met andere woorden ook zelfstandigen en buitenlandse werknemers vallen onder deze regeling.

De aannemer kan op verschillende manieren zijn mensen laten registreren, gaande van aangifte via een website, een vast toestel op de werf, een GPS tracking systeem in het voertuig, bouwbadge, etc.