Aanwezigheidsregistratie bouw: dit zijn de aandachtspunten in 2014

Aanwezigheidsregistratie is op dit moment hét hete hangijzer in de bouwsector. En dat heeft natuurlijk  alles te maken met een wettelijke verplichting die intreedt op 1 april 2014. Vanaf dan moet het gros van de aanwezigen op een bouwwerf met een projectwaarde van 800.000 euro (op jaarbasis) geregistreerd en aangemeld worden bij de dienst RSZ. Een ingrijpende maatregel, die sowieso een invloed heeft op de organisatie en aansturing van de werf. Máár er zijn ook voordelen. Sterker nog: dankzij elektronische aanwezigheidsregistratie maakt u van de nood een deugd!

Aanwezigheidsregistratie bouw: wat zegt de wet?

aanwezigheidsregistratie bouwOm wanpraktijken op bouwwerven een halt toe te roepen, moeten de werkkrachten op de werf een Construbadge dragen met daarop hun identiteitsgegevens en hun foto. Die maatregel wordt ingevoerd in de loop van september 2014. Naast die visuele identificatie en de aangifte van de werf zijn de opdrachtgevers vanaf 1 april 2014 ook verplicht om de aanwezigheid van hun werkkrachten te registreren bij de dienst RSZ. Opgelet, de maatregel geldt niet voor alle aanwezigen en voor alle bouwwerven. Hier alvast enkele regels:

  • De aanwezigheidsregistratie bouw is alleen verplicht voor werken in onroerende staat waarvan de jaarlijkse waarde minimaal 800.000 euro bedraagt (exclusief btw) en die gestart zijn op of na 1 april 2014.
  • Werken die begonnen zijn voor 1 april 2014 en nog doorgaan tot 30 september 2014 dienen ook geregistreerd te worden. Alleen voor projecten gestart voor 1 januari 2014 is geen aanwezigheidsregistratie nodig.
  • Wie moet zich registreren? Iedereen die rechtstreeks betrokken is bij de bouwwerf. En dat gaat erg breed: van arbeiders en uitzendkrachten tot zelfstandigen en veiligheidscoördinatoren. Of die nu voor de hoofdaannemer of onderaannemer(s) werken.
  • De eindverantwoordelijkheid voor de aanwezigheidsregistratie ligt bij de hoofdaannemer.

Zó pakt u de aanwezigheidsregistratie efficiënt aan

Elke werkkracht correct en tijdig registreren is een hele klus. Zeker als u het manueel doet. Gelukkig bestaan er innovatieve oplossingen die een beroep doen op de allernieuwste technologieën. Die automatiseren grotendeels het registratieproces en staan ook nog eens garant voor efficiëntieverbeteringen en kostenbesparingen. Zo hebben RAM Mobile Data en bITss een tool ontwikkeld waarbij u zélf de registraties op een snelle en eenvoudige manier beheert. Dit gekoppeld aan track-and-trace-technologie die u toelaat om de reële aanwezigheden te controleren en af te toetsen aan de preregistratie.

De voordelen van elektronische aanwezigheidsregistratie

Onze tool voor elektronische aanwezigheidsregistratie biedt tal van voordelen. Enkele voorbeelden:

  • De track-and-trace tikkingen door medewerkers in de voertuigen worden in realtime gesynchroniseerd met de planningstool PlanningPME. Zo kunt u heel gemakkelijk de preregistraties vergelijken met de reële situatie. Eventuele anomalieën kunnen meteen worden bijgestuurd.
  • Doordat u zelf de registraties beheert, hoeft een medewerker geen bevestiging van zijn registratie af te wachten voor hij begint te werken. Zo wint uw bedrijf enorm aan tijd en productiviteit. 
  • De track-and-trace-tikkingen kunnen meteen gebruikt worden voor de mobiliteitsvergoeding. Twee vliegen in één klap!

Interesse? Neem snel contact op, zodat we ook voor uw bedrijf een efficiënte en kostenbesparende oplossing kunnen uitwerken!

> Lees meer over onze oplossingen rondom Checkinatwork