Aanwezigheidsregistratie in 2018 uitgebreid naar alle bouwwerven

De Belgische bouwsector heeft zwaar te lijden onder de oneerlijke concurrentie door bedrijven die onder de marktprijs werken. Die overtreden de sociale regels en zetten goedkope werkkrachten uit Zuid- en Oost-Europa in. De regering en de sociale partners in de bouwsector hebben een plan klaar om de sociale dumping in de sector aan te pakken. De aanwezigheidsregistratie op bouwwerven wordt tegen 2018 uitgebreid naar alle werven, er komen beperkingen inzake onderaanneming en tegen oktober moet er een centraal aanspreekpunt sociale fraude zijn.

De staatssecretaris Fraudebestrijding Bart Tommelein (Open VLD) en minister van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) hebben samen met de werkgevers en vakbonden uit de bouwsector een “Plan voor eerlijke concurrentie” ondertekend. Daarin staan veertig maatregelen die de komende maanden en jaren uitgevoerd moeten worden.

Plan voor eerlijke concurrentie

Een aantal van de belangrijkste maatregelen uit het “Plan voor eerlijke concurrentie”:

  • De aanwezigheidsregistratie op bouwwerven wordt uitgebreid naar alle werven tegen 2018, maar wordt ook bijgestuurd in functie van de eigenheid van kleine werven (per 1 januari 2016 verplicht voor werven met een waarde vanaf € 500.000)
  • De Construbadge wordt afdwingbaar gemaakt in de bouwsector. Ook buitenlandse werknemers moeten een visueel identificatiemiddel krijgen.
  • Het aantal onderaannemers in de verticale keten wordt beperkt tot maximaal twee schakels.
  • De vereiste van de erkenning van de onderaannemer wordt uitgebreid naar alle onderaannemers in de keten.
  • Er wordt een centraal aanspreekpunt sociale fraude opgericht tegen 1 september 2015.
  • Er komt overleg met de gewesten om de bestaande subsidies en belastingverminderingen enkel toe te kennen als de aannemer vrij is van fiscale en sociale schulden.
  • Er komt een sensibiliseringscampagne over sociale dumping in de bouwsector bij particulieren en overheden.
  • Het probleem van de Nederlandse detacheringsbureaus wordt bekeken binnen de Benelux.
  • Op Europees niveau wordt bepleit om detacheringen in de bouw te beperken in de tijd tot 6 maanden (in plaats van 2 jaar). De geldigheid van het A1 formulier wordt nu al beperkt tot 6 maanden.
  • De loonkosten in de Belgische bouw moeten drastisch naar omlaag om opnieuw concurrentieel te kunnen zijn met buitenlandse bedrijven.

Controle overheid

Overheden zullen er beter over moeten waken dat ze de sociale dumping niet mee organiseren wanneer ze openbare aanbestedingen uitschrijven. Zo gaan ze in hun lastenboeken meer rekening moeten houden met kwalitatieve criteria en zal de laagste prijs niet langer het enige doorslaggevende argument zijn.

Om het grote publiek bewust te maken van het belang van de strijd tegen sociale dumping, komt er een sensibiliseringscampagne. “Iedereen is tegen sociale dumping, maar we organiseren die vaak zelf door werken onder de marktprijs te laten uitvoeren”, zegt Tommelein. De staatssecretaris wil, naar analogie met de flitscontroles op de weg, ook “sociale flitscontroles” invoeren.