Aanwezigheidsregistratie in 2018 uitgebreid naar alle bouwwerven

De Belgische bouwsector heeft zwaar te lijden onder de oneerlijke concurrentie door bedrijven die onder de marktprijs werken. Die overtreden de sociale regels en zetten goedkope werkkrachten uit Zuid- en Oost-Europa in. De regering en de sociale partners in de bouwsector hebben een plan klaar om de sociale dumping in de sector aan te pakken.…