Checkin at work, de verplichte aanwezigheid registratie op bouwwerven vanaf 1 april 2014

constructionNa de voorstelling van 18 februari 2014 door de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) van het Checkin at Work platform aan de leden van Agoria waar RAM Mobile Data met track-and-trace ook lid van is komt er geleidelijk aan duidelijkheid in de praktische toepassing van deze nieuwe wetgeving. Wat vooral opviel tijdens deze voorstelling was de aanwezigheid van de vele eindgebruikers, nl. de bedrijven die mogelijk aan de regelgeving onderworpen gaan worden, die vanaf 1 april 2014 verplicht gesteld wordt.

Hoe zich registreren met Checkin at work?

Hier voorziet de RSZ zelf 3 mogelijkheden en laat daarnaast de markt open om met bijkomende oplossingen te komen zoals track-and-trace.

De 3 mogelijkheden zijn:

 • via een planning op de website van Checkin at work
 • via een mobiele website die te bedienen is vanaf een smartphone en een gateway
 • via een PC op de werf waar eventueel met de e-id kaart kan aangemeld worden

Daarnaast voorziet men een mogelijkheid voor track-and-trace zodat registraties uit het systeem ook als meldingen voor de RSZ kunnen gebruikt worden. In samenwerking met Constructiv en de Confederatie Bouw is RAM track-and-trace de Construbadge aan het implementeren, wat het voor arbeiders op termijn makkelijk gaat maken daar ze zich met één middel overal kunnen gaan registreren.

Welke werven komen nu in aanmerking?

 1. Alle werven zoals deze gemeld worden bij de RSZ waarvan het bedrag groter is dan € 800.000. Let wel, € 800.000 is een bedrag per jaar
 2. Alle werven die hieraan voldoen en gestart zijn vanaf 1 januari 2014
 3. Alle werven die aan de € 800.000 regel voldoen, gestart voor 1 januari 2014 en doorgaan na 30 september 2014

De RSZ zal ook bedrijven actief begeleiden in de periode vanaf 1 april 2014 tot 30 september 2014.

Wie is verantwoordelijk?

De bouwdirectie of aangevende aannemer is verantwoordelijk ook voor de onderaannemers, en moet een registratie middel ter beschikking stellen. Het staat de bouwdirectie vrij om dit contractueel af te dichten met zijn onderaannemers dat deze zelf voor zijn registratie zal instaan.

Wie moet zich nu allemaal registreren?

Alle personen die werken verrichten aan goederen in onroerende staat. Wanneer deze eerst in roerende staat bevonden maar door de werken of het toepassen ervan in onroerende staat  komen vallen ze ook onder deze regeling.

 • Voorbeeld 1: een installatiebedrijf komt een alarm installeren, doordat dit zich na de installatie ervan deel gaat uitmaken van het gebouw moeten de personen aangemeld worden. Wanneer deze werken een jaar later worden uitgevoerd en niet meer onder het contract van de € 800.000 vallen moeten de personen zich niet registreren, wel moet het installatie bedrijf nog steeds de werf melden bij de RSZ.
 • Voorbeeld 2: een vrachtwagen chauffeur komt bouwmaterialen leveren op een werf. Wanneer het louter tot leveren beperk is, moet deze persoon zich niet melden. Wanneer hij bij het leveren ook een plaatsing doet, vb. plaatsen van welfsels moet deze zich wel melden.
 • Voorbeeld 3: Na installatie van een lift moet deze gekeurd worden. De persoon van de keuringsorganistie hoeft zich niet te melden.
 • Voorbeeld 4: Een installatie bedrijf maakt een totaal overeenkomst  van materiaal, installatie en servicecontract over een periode van 4 jaar. Wanneer dit per jaar boven de € 800.000 moeten de personen geregistreerd worden.
 • Voorbeeld 5: De kost van een werf ingeschat op € 700.000 loopt toch uit waardoor het bedrag boven de € 800.000 komt, moeten de personen zich registreren vanaf het moment dat dit wordt overschreden. Alle betrokkenen zullen van de RSZ een melding krijgen dat ze zich vanaf dat moment alsnog moeten registreren.

Wat met de privacy?

Binnen het platform van Checkin at work zoals het vandaag de dag geïmplementeerd is kan elke bedrijf dat als aannemer of onderaannemer binnen een zelfde werf geregistreerd is alle werknemers, zelfstandigen, maw iedereen die verplicht is zich aan te melden zien en wanneer ze aanwezig waren, m.a.w. krijgt een bedrijf dus een mooi inzicht in zijn concurrenten, wie zijn werknemers zijn, hoeveel dagen ze ergens gewerkt hebben, … .

Wat als de dienst Checkin at work beschikbaar is?

Momenteel wordt er bij de RSZ nog aan een noodprocedure gewerkt, zodat de arbeid op de werf kan aangevat worden, alleen is hierover nog niets gekend.

> Lees hier FAQ’s van Checkin at work

> Lees meer over onze oplossingen rondom checkinatwork

Door: Steve Tambuyser