CO2 bijdrage bedrijfswagens 2013

CO2 bijdrage bedrijfswagens

De CO2 bijdrage voor bedrijfswagens in 2013 blijft onduidelijk.

Voor de 400.000 werknemers die privé gebruikmaken van bedrijfswagens blijft de fiscaliteit rond de CO2 bijdrage  in 2013 onduidelijk. Bij deze werknemers wordt er maandelijks een fiscaal voordeel berekend waar bedrijfsvoorheffing op wordt afgehouden. De coëfficiënt op basis van de CO2 uitstoot van het voertuig is in de berekening van het fiscaal voordeel een belangrijke factor, en dus ook voor de correcte maandelijkse berekening van het maandelijks nettoloon van de betreffende werknemer.

In 2012 besliste de regering dat de berekeningswijze jaarlijks op basis van de globale evolutie van de CO2 uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark kan aangepast worden.

Tot op heden is de coëfficiënt voor het berekenen van het voordeel voor 2013 nog steeds niet gekend. Wanneer de overheid een nieuwe coëfficiënt bepaalt, die als gevolg heeft dat het voordeel van alle aard zal stijgen, zal dit tot een retroactieve negatieve correctie van de nettolonen van 2013 leiden, gezien de eigen bijdrage voor de werknemer zal stijgen.

We mogen er wel van uit gaan dat de overheid een nieuwe coëfficiënt zal bepalen voor 2013 in zijn zoektocht naar nieuwe inkomsten, waardoor de het voordeel alle aard verder zal stijgen.

De kosten hiervan worden op dit moment geraamd op een bedrag tussen de 4 en 8 miljoen euro. De omvang van de kost voor de Overheid van de nog niet ontvangen bedrijfsvoorheffing voor 2013 is nog niet gekend. Deze zal uiteraard verder toenemen bij het nog langer ontbreken van juiste gegevens.

Track-and-trace en Eco Driving

Track-and-trace heeft in zijn applicatie een methode om het rijgedrag en de CO2 uitstoot van de ritten weer te geven. Door dit inzicht kunt u besparen op brandstof, reparatie en onderhoud, administratie-uren en boetes.

Meer informatie?
> Neem contact op met track-and-trace van RAM.