Confederatie Bouw en RAM Mobile Data verlengen opnieuw samenwerking

Confederatie BouwNadat in 2005 de Confederatie Bouw en RAM Mobile Data met haar track-and-trace dienst hun samenwerking starten wordt deze opnieuw verlengd in 2014. Doorheen al die jaren is de samenwerking steeds naar een hoger niveau getild. Initieel was de Confederatie Bouw op zoek naar een betrouwbare leverancier van GPS-volgsystemen door de noodzaak aan mobiele registratiesoftware. Na een doorgedreven selectie van verschillende leveranciers koos de Confederatie Bouw voor RAM Mobile Data. Jarenlange ervaring in track en trace voor de bouwsector en de financiële gezondheid van het bedrijf waren doorslaggevend.

Ram Mobile Data bleef innoverend werken. In het kader van de veranderende wetgevingen werd er samen met de Confederatie Bouw nieuwe oplossingen uitgewerkt voor de mobiliteitsvergoeding, de beveiliging van materieel en de CO2 taks.

Ontwikkelingen door de jaren heen

De huidige track-and-trace toepassing is ondertussen geëvolueerd van een louter voertuigvolgsysteem naar een tijdregistratiesysteem met uitgebreide rapportagemogelijkheden. De toenemende belangrijkheid van de nacalculatie voor de bouwsector heeft bovendien geresulteerd in een geïntegreerde oplossing met een middelenplanning en een interne tijdsregistratie. Aangevuld met een terugkoppeling naar sectorspecifieke ERP-software kunnen bedrijven daardoor bedrijfsprocessen beter ondersteunen.

Bovendien wordt de bouwsector nauwlettend verder gevolgd om te kunnen inspelen op nieuwe tendensen en klant behoeften. In het kader van de verder zetting van de overeenkomst wordt dan in nauwe samenwerking met de Confederatie ook aan oplossingen rond de bouwbadge gewerkt.

Wilt u meer weten hoe track-and-trace en de integratie-oplossing kan ingepast worden in uw huidige automatisering?

Door: Steve Tambuyser