Eerste sociale flitscontrole voor bestrijding sociale fraude in de bouw

In het weekend van 24, 25 en 26 juni wordt voor het eerst een sociale flitscontrole in de bouw uitgevoerd. Dat kondigt staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude, Philippe De Backer (Open VLD) aan. Deze sociale flitscontroles komen bovenop de gewone, onaangekondigde controles, die periodiek blijven doorgaan.

Controle door inspectiediensten

Komend weekend gebeuren in samenwerking met de arbeidsauditeurs voor het eerst in verschillende arrondissementen in België sociale flitscontroles in de bouw. Bij een sociale flitscontrole krijgt een werkgever tegelijkertijd verschillende inspectiediensten op bezoek, zoals de RSZ, het Toezicht op de Sociale Wetten, de Sociale Inspectie en de RVA. De inspectiediensten controleren dan of alle arbeidsovereenkomsten in orde zijn, of iedereen op de werf aangemeld is via de werfregistratie (checkinatwork) en of de lonen correct aangegeven zijn.

“Door de controles op voorhand aan te kondigen kunnen Belgische en buitenlandse aannemers zich in regel stellen en vermijden we zwartwerk”, zegt De Backer.

Mogelijke sancties

Sancties worden niet per definitie opgelegd door de inspectiediensten bij overtredingen. “Als er bij de controles onregelmatigheden opduiken, gaan de inspecteurs eerst coachen: wat ging er fout, waarop moet je letten, wat doe je beter anders? Als ze echter merken dat er van alles niet in orde is en er effectief fraude is, volgen sancties”, legt De Backer uit.

Net als Bob-controles

Deze sociale flitscontroles kunnen worden vergeleken met vooraf aangekondigde Bob-controles in het verkeer. ‘Een flitsmarathon wordt op voorhand aangekondigd. De chauffeurs passen hun rijstijl ook aan. Bij de sociale flitscontrole in de bouw is de situatie net hetzelfde, ze zijn een aanvulling op de klassieke gerichte controles op basis van datamining. De strijd tegen zwartwerk en fraude in de bouw moet worden voortgezet, maar mag niet beperkt blijven tot een repressieve aanpak. Bouwbedrijven informeren en sensibiliseren blijft het belangrijkste doel van de flitscontroles’, geeft De Backer aan.

Actieplan sociale fraude 2016

Er zijn maar liefst 2.400 controles gepland in de bouwsector en 200 sociale dumping controles. Alles volgens het actieplan sociale fraude 2016 van de regering.

In schoonmaaksector waren vorig jaar reeds flitscontroles uitgevoerd met als resultaat dat 30% van de gecontroleerde bedrijven in overtreding was. Bij de klassieke controle was dat 44%.

>> Lees meer op de website van het SIOD