Elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven gaat van start op 1 april 2014

Whereabouts in de bouwDe nieuwe wetgeving rond de elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven ook wel de “whereabouts in de bouw” genoemd, treedt op 1 april 2014 in werking. Zelfstandigen, werknemers, Belgen, buitenlanders, alsook de bouwdirectie, dus iedereen die op een werf aanwezig is  zal zich vanaf dan dagelijks moeten registreren voor werven van meer dan € 800.000. Dit bedrag kan later naar boven maar meest waarschijnlijk naar beneden aangepast worden, waardoor ook kleinere werven in aanmerking gaan komen.

Voor deze elektronische aanwezigheidsregistratie zijn verschillende systemen mogelijk, track-and-trace, registratie voor de mobiliteitsvergoeding, mobiele aanwezigheidsregistratie, via desktopapplicaties,… , hier laat de wetgever de markt spelen.

Het registratiemiddel

Voor registratie van de aanwezigheden moet voor een registratieapparaat en een registratiemiddel worden gezorgd. Naargelang van het geval wordt het registratieapparaat ter beschikking gesteld door de bouwdirectie die belast is met de uitvoering, de aannemer op wie deze bouwdirectie een beroep doet of de onderaannemer op wie de aannemer respectievelijk de onderaannemer een beroep doen. De werkgever moet zijn werknemers een registratiemiddel bezorgen dat compatibel is met het registratieapparaat dat op de bouwplaats wordt gebruikt.

Construbadge

De bouwsector heeft hiervoor via het Fonds voor Bestaanszekerheid Constructive een bouwbadge, namelijk de Construbadge in het leven geroepen, daar men voor heel de sector over eenduidig registratiemiddel zou beschikken, en een persoon zich hiermee op elke werf kan melden.

Checkin at work

De RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) heeft langs zijn kant hiervoor een applicatie “Checkin at work” ontwikkeld, waarbij de melding via een mobiele app, website of gekoppelde software kan gebeuren.

> Lees hier meer over onze oplossingen voor elektronische aanwezigheidsregistratie checkinatwork

Door Steve Tambuyser