Forfaitaire kilometervergoeding gedaald per juli 2016

Wanneer een werknemer beroepsverplaatsingen maakt met de eigen wagen, kan hij van zijn werkgever terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. Ofwel bewijst de werknemer het precieze bedrag ofwel maakt hij gebruik van een forfait. Dit wordt door de overheid vastgelegd.

De forfaitaire kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd en is dit jaar gedaald. Het nieuwe bedrag voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 werd vastgesteld op € 0,3363, terwijl dit tot eind juni 2016 nog € 0,3412 bedroeg. De vergoeding is het bedrag dat door de fiscale administratie aanvaardt wordt als een belastingvrije terugbetaling van kilometers aan werknemers die hun eigen wagen gebruiken voor beroepsverplaatsingen in opdracht van hun werkgever. Het tarief wordt forfaitair bepaald en toegekend ongeacht de fiscale PK of de CO2 -uitstoot van de wagen. Het bedrag per kilometer is een maximum bedrag. Er kan door de werkgevers een lager bedrag per kilometer toegepast worden. Een hogere vergoeding kan in principe ook aanvaard worden maar dan moet bewezen worden dat de vergoeding overeenstemt met de werkelijke kosten.

Om een beroep te kunnen doen op dit forfaitair bedrag mogen de afgelegde kilometers op jaarbasis maximum 24.000 kilometer bedragen. In geval er meer dan 24.000 kilometer per jaar afgelegd worden, moet de reële kostprijs in rekening gebracht worden.