Klaar voor Checkinatwork aanwezigheidsregistratie op bouwplaatsen?

CheckinatworkSinds 1 oktober 2014 is de elektronische Checkinatwork aanwezigheidsregistratie op bouwplaatsen verplicht. Echter uit een onderzoek van Agoria, de federatie van de bedrijven van de Belgische technologische industrie, blijkt dat 4 op de 10 bedrijven nog niet klaar zijn met de implementatie ervan. De RSZ heeft van zijn kant aan Agoria bevestigd dat er nog enkele maanden een gedoogbeleid zal gevoerd worden voor Checkinatwork. Wij hebben voor u nog alle zaken kort op een rij gezet.

Waarom een elektronische aanwezigheidsregistratie?

De registratieplicht heeft in eerste instantie tot doel om de illegale arbeid, alsook de sociale fraude tegen te gaan, daar er wordt opgetekend wie, waar, wanneer aanwezig is. Deze regelgeving geldt voor zowel werknemers, zelfstandigen, belgen en buitenlanders.

Wanneer is de aanwezigheidsregistratie verplicht?

De aanwezigheidsregistratie via Checkinatwork is verplicht als er werken in onroerende staat uitgevoerd worden en waarvan de totale projectwaarde boven de € 800.000, exclusief BTW ligt. De registratie moet uitgevoerd zijn voordat de personen starten met werken.

Iedereen verwittigen

Wanneer er een elektronische aanwezigheids registratie veplicht is moet iedere aannemer zijn onderaannemers hiervan op de hoogte brengen. Daarnaast stuurt de RSZ een e-mail of een brief naar alle partijen die in de werkmelding werken uitvoeren op de bouwplaats. De aannemers kunnen ook een affiche krijgen van de RSZ met een QR code om aan te plakken op de bouwplaats. Door de QR code te scannen kan men zich aanmelden bij Checkinatwork.

Wie moet zich registreren

Alle personen die werken in onroerende staat uitvoeren op de bouwplaats moeten zich registreren bij Checkinatwork. Daarnaast moeten ook de architect en de veiligheidscoördinator zich melden ondanks dat deze werken in onroerende staat uitvoeren. Het slaat hier dus op iedereen, onafhankelijk het statuut, nationaliteit of sector waarin iemand is te werk gesteld.

Hoe registreren bij Checkinatwork

Hiervoor heeft de RSZ een aantal tools voorzien, zodat je via de Checkinatwork website, je smartphone of een tablet kan registreren. Daarnaast heeft de RZS ook de nodige ingangen voorzien zodat bedrijven ook hun eigen systemen kunnen aanmelden, of via track-and-trace.

Registratie op de bouwplaats

Wanneer je gebruik maakt van aanwezigheidsregistratie bij Checkinatwork op de bouwplaats via een track and trace systeem of een tikklok op een werf, is het van belang dat er, zoals door de RSZ wordt opgelegd, feedback moet gegeven worden aan de betreffende arbeider. Dit is een punt waar veel spelers de mist in gaan. Daarnaast is het aan te raden dat deze apparatuur compatibel is met de Construbadge.

Construbadge

Dit is een badge speciaal ontwikkeld voor de arbeiders in de bouw PC 124, waarmee een arbeider zich op een construbadge compatibele kaartlezer zou kunnen aanmelden op een werf.

Vooraf registreren

In sommige gevallen kan er geen middel voorzien zijn op een werf. In dat geval zullen de personen vooraf moeten geregistreerd worden. Dit kan zowel op de Checkinatwork website van de RSZ als via een bedrijfseigen systeem, zoals een resource planning.

Persoonlijk registreren

Een persoon kan zichzelf ook registreren op Checkinatwork met zijn/haar PC, tablet of smartphone. Met de PC kan hij tot 30 dagen op voorhand registreren, met een smartphone alleen de dag zelf.

QR code

Op een werf kan de werknemer met zijn/haar smartphone de QR-code  van het “aangifte van werven” document scannen. Buitenlanders kunnen dit doen in combinatie met hun Limosa aangifte.

 

> Lees meer over onze oplossingen voor Checkinatwork i.c.m. met track-and-trace

 

Door Steve Tambuyser