Laat uw track-and-trace oplossing renderen

renderenMits de juiste aanpak kan een track-and-trace oplossing aanzienlijke besparingen betekenen voor een onderneming.  Een investering in informatica moet renderen. Belangrijke aandachtspunten zijn vooral een goede organisatie en het vertrouwen tussen het bedrijf en de leverancier.

Welke rendementen kunnen dan gerealiseerd worden? Sommige besparingen zijn objectief meetbaar maar verborgen besparingen hebben minstens een even groot aandeel. Waar gaat het nu over?

Reis-, werktijd en administratieve afhandeling

Bedrijven kijken in het kader van track-and-trace eerst  naar de buitendienst, maar ook administratief kan bespaard worden. Samengevat gaat het over:

  • Het verschil tussen de reële reistijd en de aangegeven reistijd
  • Het verschil tussen werkelijk gewerkte tijd en uitbetaalde tijd
  • De administratieve verwerking van de urenstaten en de berekening van de mobiliteitsvergoeding
  • De huidige administratieve afhandeling van de medewerkers op de papieren werkbonnen

De praktijk leert dat op reis- en werktijden in verhouding de meeste winst gerealiseerd wordt. Meten is dan ook weten en de opzet van een pilootproject kan de bedrijfsspecifieke besparing vertalen in concrete cijfers.

Een beter rijgedrag

Bijkomend analyseren meer bedrijven het rijgedrag van hun werknemer en proberen deze bij te sturen om de nodige besparingen te realiseren. Het brandstofverbruik wordt in belangrijke mate bepaald door de manier waarop de chauffeur met de auto, vrachtauto omgaat. Onafhankelijk internationaal onderzoek schat dat deze besparing kan oplopen tot 20% met een gemiddelde van 10%. Het levert dus niet alleen financieel voordeel op, maar ook een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen. Daarnaast draagt eco-driving bij tot een grotere verkeersveiligheid, meer rijcomfort en vermindert het schade en onderhoud aan het voertuig. Kortom, alle reden voor de werknemers om de juiste rijstijl toe te passen.

Een correctere nacalculatie

Het fundament van een correcte nacalculatie is de terugkoppeling van informatie naar projecten toe. Naast de informatie van de hoeveelheid gebruikte materialen en de inzet van het materieel is de gewerkte en gereisde tijd van vitaal belang voor een correcte nacalculatie. Track-and-trace zorgt dan ook voor een correcte registratie van de reis- en werktijden. Gecombineerd met andere relevante informatie stelt het de onderneming in staat om de verschillende kostenelementen nog beter te berekenen en te verfijnen naar de toekomst toe. In een concurrentiële markt waar de prijzendruk steeds groter wordt kan dit het verschil betekenen tussen het verliezen of binnenhalen van een project. Kritische informatie dus voor de continuïteit van de onderneming en de werkzekerheid van het personeel.

Sneller beslissen door integratie

Het integreren van bedrijfsapplicaties om de bedrijfsprocessen beter te ondersteunen is één van de belangrijkste uitdagingen in de informatisering van een bedrijf.  Door integratie van de rapporten van track-and-trace in planning, ERP en applicaties van sociale secretariaten zorgt men ervoor dat de informatiestroom binnen een onderneming en haar afdelingen niet alleen beter gestroomlijnd wordt, maar ook sneller ter beschikking is voor de eindgebruikers.  De informatie van de track-and-trace oplossing en de andere applicaties vormen het fundament voor wat men Business Intelligence noemt. Informatica die toelaat om kritische bedrijfsinformatie te analyseren en te ordenen om het management te ondersteunen in hun strategische en operationele beslissingen via overzichtelijke en aanpasbare rapporten.

Conclusie: Synergie tussen bedrijf en leverancier is essentieel

Het realiseren van een hoog rendement vereist niet alleen huiswerk van de track-and-trace leverancier.

Voorwaarde is dat ook het bedrijf hiervoor een correctie inventarisatie van de eisen en wensen uitvoert. Lokalisatie van de voertuigen en controle van de werknemers zijn vandaag de dag niet meer voldoende om een goede return-on-investment van een dergelijke oplossing te garanderen. Zowel de huidige als de toekomstige behoeften moeten in beeld gebracht worden. Het is dus geen overbodige luxe om een (kleine) werkgroep in het leven te roepen, bestaande uit HR-, logistiek- en projectverantwoordelijken. Enkel dan kan men de toegevoegde waarde van de oplossing naar waarde schatten. Met het eisen- en wensenpakket kan men naar een track-and-trace leverancier stappen en samen de hard- en softwareoplossing uitwerken die het beste aansluit bij de onderneming.

Meer informatie

Wil u meer informatie over welke besparingen uw bedrijf kan realiseren. Contacteer Peter Van Damme op 0473-845218 of mail naar info@ram.be.

Door: Peter Van Damme