Nieuwe berekeningsmethode voor CO2-uitstoot van wagens: WLTP

Welke impact heeft dat op uw wagenpark?

Door nieuwe Europese regelgeving dienen vanaf 1 september 2018 alle nieuwe auto’s die ingeschreven worden, een strengere emissie-, verbruiks- en CO2-test te ondergaan. De nieuwe, meer dynamische WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), vervangt de bestaande NEDC-test (New European Driving Cycle). Een belangrijk gevolg hiervan betreft de verhoging van de CO2-uitstootwaarden van wagens. Een verhoging van de CO2-uitstoot met 30 gr/km zou tot mogelijkheden behoren. Het is daarom erg belangrijk voor ondernemingen dat ze hierover duidelijkheid krijgen.

In België heeft de CO2-waarde invloed op volgende belastingen:

  • In Vlaanderen: de BIV-aankoopbelasting en de jaarlijkse verkeersbelasting;
  • In Wallonië: de Ecomalus (vanaf 146 g/km CO2);
  • Op federaal niveau:
    • het voordeel alle aard op bedrijfswagens met privégebruik van werknemers en zelfstandigen;
    • de fiscale aftrekbaarheid van autokosten voor zelfstandigen en bedrijven;
    • de solidariteitsbijdrage in de sociale zekerheid voor werkgevers.

Overgangsregeling

Om de geleidelijke overgang van de huidig NEDC-waarden naar de nieuwe WLTP-waarden tot stand te brengen voorzagen de Europese instanties in een overgangsregeling. Deze regeling voorziet dat de hierboven vermelde WLTP-waarde op basis van een formule wordt teruggerekend naar een de zogenaamde NEDC 2.0-waarde.

FEBIAC, Renta en TRAXIO verkregen van de federale en regionale overheden dat ze voorlopig de “NEDC 2.0-waarde” zullen hanteren als basis voor de diverse belastingen voor WLTP-wagens. Voorgaande op federaal niveau tot minstens 31/12/2020 (bedrijfswagens) en tot minstens 31/12/2019 op Vlaams niveau.

Net zoals voor de WLTP-waarden, liggen ook de NEDC 2.0.-waarden hoger dan de in het verleden geldende NEDC-waarden.  Voorgaande zou leiden tot een verhoging van de CO2-uitstoot met 5 tot 10 gr/km. Het gebruik van deze overgangswaarde is dus aangewezen.

Voor bestaande NEDC-wagens in uw wagenpark betekent dit concreet dat de CO2-waarde die bij inschrijving van het voertuig bekend was (op het inschrijvingsbewijs of het gelijkvormigheidsattest), geldig blijft. Een voertuig gehomologeerd volgens de oude NEDC-tetst, beschikt slechts over 1 CO2-waarde (NEDC 1.0).

Voor een voertuig dat gehomologeerd is volgens de nieuwe WLTP-test, betekent dit dat er naast de WLTP-waarde tot eind 2021 ook een NEDC 2.0-waarde zal worden opgegeven en gebruikt zal mogen worden in het kader van de auto-fiscaliteit (voor de timing, zie hierboven).

Wilt u in zijn algemeenheid de CO-2 uitstoot van uw wagenpark verminderen? Dan is onze Analytics dashboard Eco-driving iets voor u.

Bron: Agoria