Onderzoek Fleet Profile TrendWatchers’ Club bij 1.200 Belgische vloten

Infographic Fleet profile onderzoek 2015De terugkeer van de benzinemotor, de opkomst van de hybrideaandrijving!

Aan de tweede enquête van het onderzoek Fleet Profile’s TrendWatchers’ Club namen 600 vlootbeheerders en evenveel gebruikers van bedrijfswagens deel. RAM Mobile Data was een van de sponsoren van dit onderzoek. Met bijna 2.000 interviews die in twee fases afgenomen werden, heeft de TrendWatchers’ Club in 2015 de Belgische vloten grondig doorgelicht. De fiscaliteit vormt een grotere bekommernis dan de mobiliteit of de in een netwerk opgenomen auto. Bovendien zou het aandeel van de diesel snel achteruit moeten gaan. Op dat punt echter lopen de visies van bestuurders en vlootbeheerders echter sterk uiteen!

Laten we eerst de huidige situatie bekijken. In 80% van de gevallen mag de werknemer zijn bedrijfswagen niet alleen voor het woon-werkverkeer gebruiken, maar ook voor privédoeleinden, zelfs in het weekend. De tankkaart die haast altijd met de auto gepaard gaat, mag over het algemeen zonder beperkingen in België gebruikt worden. Een derde van de gebruikers mag de kaart zelfs in het buitenland gebruiken. De keuze van de auto is voor 32% van de gebruikers volledig vrij, ofwel met een limiet op de aankoopprijs ofwel in het kader van een leasingcontract (wat de vaakst voorkomende formule is). De CO2-uitstoot mag dan ondertussen een belangrijk criterium geworden zijn, slechts in 30% van de gevallen is het ook een criterium waar men niet onderuit kan. Bij een uitstoot van meer dan 145 g/km wordt de keuze echter nog moeilijk te rechtvaardigen …

Grote vloten denken nog te groeien

Zullen de algemene economische toestand en de recente gebeurtenissen in de autosector een invloed hebben op de bedrijfswagens? Op het vlak van de volumes wellicht niet, maar ongetwijfeld wel op het motortype dat gekozen wordt. Vast staat wel dat tussen april en oktober het moreel van de vlootbeheerders niet wezenlijk aangetast is. De prognoses geven zelfs aan dat bijna 18% van de bedrijven er nu aan denkt om hun vloot uit te breiden, terwijl dat voordien nog maar 13% was. Kleine organisaties tonen zich nog redelijk voorzichtig, maar 31% van de grote vloten zou in de loop van de volgende 6 maanden uitgebreid worden. Eén voorwaarde echter: dat de nieuwe fiscale maatregelen geen impact op de sector hebben. Op dat punt tonen de Brusselaars zich het minst gerust. Het voordeel van de bedrijfswagen maakt overigens hoe langer hoe meer deel uit van een mobiliteitsbudget, dat ook een abonnement op het openbaar vervoer of een (elektrische) fiets kan inhouden.

Liever een hybridewagen dan een benzinewagen

De markt voor particulieren mag dan al op benzine overgestapt zijn, bij de ‘vlootmark’ is dat zeker nog niet het geval: 86% van de auto’s heeft vandaag nog een dieselmotor. Maar dat zou wel eens vrij snel kunnen veranderen. De mening van de vlootbeheerders wijkt op dat punt echter sterk af van die van de gebruikers! De helft van de bestuurders overweegt om vanaf 2016 van de diesel af te stappen ten voordele van een hybride (toch 22%), benzine- of elektrische auto. Dat staat haaks op de visie van de vlootmanagers. Die verwachten dat de diesel nog een marktaandeel van bijna 90% zal behouden. Pas tegen 2020 komen die twee trends geleidelijk samen. Op dat moment zou meer dan een kwart van de beheerders bereid zijn om aan hybride of zelfs elektrische aandrijvingen de voorkeur te geven. De beheerders geloven echter helemaal niet in een doorbraak van de benzinemotoren.

50% breaks en SUV’s in 2020

Die visie is gedeeltelijk te verklaren door het voertuigtype waar de vloten over het algemeen voor opteren: namelijk grote berlines, terwijl kleine benzinemotoren vooral in kleine stadsauto’s hoge ogen gooien. En grote gezinswagens, vooral in breakuitvoeringen, zouden de meerderheid van de bedrijfswagens blijven uitmaken, terwijl tegelijk ook het aandeel de SUV’s blijft toenemen. Op dat punt loopt de vlootmarkt dan toch parallel met de markt voor particulieren.

De fiscaliteit blijft een bekommernis

Uit het eerste onderzoek van de TWC, in april 2015, bleek dat de mobiliteit geleidelijk aan een echte bekommernis werd. Bijna 70% van de ondervraagde vlootmanagers was van mening dat hun bedrijf in de loop van de volgende jaren een echt mobiliteitsbeleid zou invoeren. Die trend was sterker bij de grote vloten – wat niet onlogisch is – en heel uitgesproken bij bedrijven die dicht bij grote stadscentra liggen. Wanneer de vlootmanagers gevraagd werd om hun grootste uitdagingen te omschrijven, kwam dat punt echter pas op de 3e plaats. In hun ogen blijft de fiscaliteit meer dan ooit de belangrijkste factor. En de telkens weer opduikende geruchten over een zwaardere belasting helpen niet om hen helemaal gerust te stellen. Sinds oktober gaan diezelfde managers ook veel pro-actiever te werk bij de keuze van de motoren. Daaruit blijkt dat benzineauto’s, maar meer nog de hybridewagens, op korte termijn een groeiende bijval zouden moeten kennen.

Expected fleet orders next 6 months 2015

De vloten, en meer bepaald de grote vloten van meer dan 100 voertuigen, gaan voor de volgende maanden uit van een stabiel of een groeiend aantal bestellingen.

Fleet fuel types users

De helft van de gebruikers van een bedrijfswagen denkt erover om in de toekomst van de diesel af te stappen en de voorkeur aan een benzine- of een hybridemodel te geven. Elektrische auto’s zouden 5% van dat publiek overtuigen.

Fleet car types

De gebruikers van bedrijfswagens blijven een voorkeur hebben voor breaks, maar zouden zich ook meer op de SUV’s gaan richten.

Most important challenges for fleet managers