Stijging voordeel alle aard bedrijfswagens 2016

Op 17 december 2015 werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens vaststelt voor 2016, eerder bekendgemaakt door het kabinet van financiën. De referentie-CO2-uitstoot voor 2016, die gebruikt wordt voor de berekening van het belastbare voordeel alle aard voortvloeiend uit het privé-gebruik (met inbegrip van woon-werkverkeer) van een bedrijfswagen, bedraagt voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor 107 g/km en voor voertuigen met dieselmotor 89 g/km.

Referentie-CO2-uitstoot 2016 bekendgemaakt

Deze heeft tot gevolg dat het belastbaar voordeel van werknemers en bedrijfsleiders stijgt in vergelijking met 2015 aangezien de referentie-CO2-uitstoot daalt en bijgevolg door toepassing van de formule het voordeel van alle aard stijgt. De nieuwe referenties van 89 gr/km voor dieselvoertuigen en 110 gr/km voor benzinevoertuigen treden op 1 januari 2016 in werking.  Aan de basisformule werden geen wijzigingen aangebracht. In de praktijk stijgt het voordeel voor de meeste voertuigen met 2 à 3 procent.

 Hierna een overzicht van de evolutie van de referentie-CO2-uitstoten over de afgelopen jaren:

Diesel

Benzine, LPG en aardgas

201295 gr/ km115 gr/km
201395 gr/km116 gr/km
201493 gr/km112 gr/km
201591 gr/km110 gr/km
201689 gr/km107 gr/km

Referentie-uitstoot

Ligt de CO2-uitstoot:

  • hoger dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per gram CO2 boven de referentie-uitstoot (tot een maximum van 18%);
  • lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per gram CO2 onder de referentie-uitstoot (tot een minimum van 4%).

De referentie-CO2-uitstoot wordt jaarlijks herzien/berekend in functie van de evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot (van de als nieuw ingeschreven voertuigen) tijdens de referteperiode t.o.v. de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011.

Voorbeeld berekening voordeel alle aard (VAA)

  • Brandstof: Diesel
  • Cataloguswaarde: 25 000 euro
  • CO2-uitstoot: 110 g/km
  • VAA 2015: 25.000 x [5,5 + ((110 – 91) x 0,1)] % x 6/7 = € 1.585,72  per jaar
  • VAA 2016: 25.000 x [5,5 + ((110 – 89) x 0,1)] % x 6/7 = € 1.628,57 per jaar