Stijging voordeel alle aard bedrijfswagens 2016

Op 17 december 2015 werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens vaststelt voor 2016, eerder bekendgemaakt door het kabinet van financiën. De referentie-CO2-uitstoot voor 2016, die gebruikt wordt voor de berekening van het belastbare voordeel alle aard voortvloeiend uit het privé-gebruik (met inbegrip van woon-werkverkeer) van een bedrijfswagen, bedraagt voor voertuigen met…

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW aftrek voor bedrijfswagens in 2013 die dient te worden gehanteerd (praktische toepassing van het artikel 45 § 1quinquies BTW-wetboek). WAT IS ER NIEUW?   In de vorige regelgeving werd door de fiscus een…

Automatiseer uw Mobiliteitsvergoeding 2013

Automatiseer uw mobiliteitsvergoeding 2013 en verplaatsingvergoeding en bespaar tijd en geld. In sectoren zoals de bouw (PC 124), elektriciteit (PC 149) of metaal (PC 111) worden werknemers vergoed volgens de afgelegde kilometers tussen hun privé adres en de bouwplaats of het kantoor. Afhankelijk van het vervoermiddel heeft een arbeider recht op een mobiliteitsvergoeding en eventueel…