Voordeel alle aard voor bedrijfswagen wordt duurder in 2014

Door de verlaging van de referentie CO2-uitstoot in het Koninklijk Besluit (K.B.) van 24 januari 2014  wordt het voordeel alle aard in 2014 duurder. Sinds 2012 wordt het voordeel alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privé gebruik berekend op basis van de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde van het voertuig volgens de…

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW aftrek voor bedrijfswagens in 2013 die dient te worden gehanteerd (praktische toepassing van het artikel 45 § 1quinquies BTW-wetboek). WAT IS ER NIEUW?   In de vorige regelgeving werd door de fiscus een…

CO2 bijdrage bedrijfswagens 2013

De CO2 bijdrage voor bedrijfswagens in 2013 blijft onduidelijk. Voor de 400.000 werknemers die privé gebruikmaken van bedrijfswagens blijft de fiscaliteit rond de CO2 bijdrage  in 2013 onduidelijk. Bij deze werknemers wordt er maandelijks een fiscaal voordeel berekend waar bedrijfsvoorheffing op wordt afgehouden. De coëfficiënt op basis van de CO2 uitstoot van het voertuig is…