Forfaitaire kilometervergoeding gedaald per juli 2016

Wanneer een werknemer beroepsverplaatsingen maakt met de eigen wagen, kan hij van zijn werkgever terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. Ofwel bewijst de werknemer het precieze bedrag ofwel maakt hij gebruik van een forfait. Dit wordt door de overheid vastgelegd. De forfaitaire kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd en is dit jaar gedaald. Het…