Nieuwe berekeningsmethode voor CO2-uitstoot van wagens: WLTP

Welke impact heeft dat op uw wagenpark? Door nieuwe Europese regelgeving dienen vanaf 1 september 2018 alle nieuwe auto's die ingeschreven worden, een strengere emissie-, verbruiks- en CO2-test te ondergaan. De nieuwe, meer dynamische WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), vervangt de bestaande NEDC-test (New European Driving Cycle). Een belangrijk gevolg hiervan betreft de…

Stijging voordeel alle aard bedrijfswagens 2016

Op 17 december 2015 werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens vaststelt voor 2016, eerder bekendgemaakt door het kabinet van financiën. De referentie-CO2-uitstoot voor 2016, die gebruikt wordt voor de berekening van het belastbare voordeel alle aard voortvloeiend uit het privé-gebruik (met inbegrip van woon-werkverkeer) van een bedrijfswagen, bedraagt voor voertuigen met…

Voordeel alle aard voor bedrijfswagen wordt duurder in 2014

Door de verlaging van de referentie CO2-uitstoot in het Koninklijk Besluit (K.B.) van 24 januari 2014  wordt het voordeel alle aard in 2014 duurder. Sinds 2012 wordt het voordeel alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privé gebruik berekend op basis van de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde van het voertuig volgens de…