Verplichte aanwezigheidsregistratie bouw vanaf 500.000 euro

Met drie maanden vertraging – de wet moest in principe op 1 januari van dit jaar van kracht worden – gaat op 1 maart 2016 de verlaging van 800.000 euro naar 500.000 euro in van het drempelbedrag voor de registratie van de aanwezigheden op mobiele en tijdelijke werven in de bouw.

In tegenstelling tot wat veelal wordt gedacht, beperkt de regeling voor de aanwezigheidsregistratie zich niet tot de bouwsector. Ze is ook van toepassing voor bepaalde activiteiten die onder het paritair comité voor de schoonmaak vallen. ( Zie hiervoor BS van 19 februari, p. 12.235).

Per 2018 geldt aanwezigheidsregistratie voor alle werven

Op 1 januari 2017 zou de grens nog verder worden verlaagd en nog eens een jaar later wordt de aanwezigheidsregistratie uitgebreid naar alle werven. Op die manier kan geen enkele werf meer de checkinatwork aanwezigheidsregistratie ontlopen. In de bouwsector gingen immers al meer dan 15.000 banen verloren.

Overgangsregeling aanwezigheidsregistratie bouw 500.000 euro

Om de overgang goed te laten verlopen heeft de RSZ opnieuw een overgangsregeling getroffen voor werven vanaf 500.000 euro:

  • Werven met een waarde van 500.000 euro (excl. BTW) of meer die begonnen zijn na 29 februari 2016 zijn onderworpen aan de aanwezigheidsregistratie.
  • Werven met een waarde van minder dan 800.000 euro (excl. BTW) die begonnen zijn vóór 1 maart 2016 zijn onderworpen aan de aanwezigheidsregistratie zodra de drempel van 800.000 euro bereikt wordt in de Aangifte van Werken.
  • Werven met een waarde van minder dan 500.000 euro (excl. BTW) die begonnen zijn na 29 februari 2016 zijn onderworpen aan de aanwezigheidsregistratie zodra de drempel van 500.000 euro bereikt wordt.

Werven van 800.000 euro of meer vallen niet onder deze overgangsregeling, tenzij ze al voor 1 januari 2014 van start zijn gegaan.

Overige maatregelen uit Plan voor eerlijke concurrentie

Lees meer over het “Plan voor eerlijke concurrentie” en de maatregelen, waaronder beperken van het aantal onderaannemers in de verticale keten tot twee schakels, in een eerder blogitem.