Voordeel alle aard bedrijfswagen: Referentie CO2-uitstoot 2017

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard (VAA), voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig, berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van het Benzine, LPG, Aardgas of Diesel bedrijfsvoertuig volgens de formule: cataloguswaarde x percentage CO2-uitstoot  x 6/7. Voor elektrische voertuigen is dat overigens: cataloguswaarde x 4% x 6/7.

Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot. Jaarlijks wordt een nieuwe referentie-CO2-uitstoot bepaald. Voor inkomstenjaar 2017 is dit in het Belgisch Staatsblad van 5 december 2016 vastgesteld.

Referentie CO2-uistoot voor 2017 en 2016

Voor 2017 is de referentie CO2-uitstoot voor het berekenen van het belastbare voordeel van bedrijfsvoertuigen vastgesteld op:

  • Benzine, LPG of aardgas: 105 g/km
  • Diesel: 87 g/km

Voor 2016 was de referentie CO2-uitstoot:

  • Benzine, LPG of aardgas: 107 g/km
  • Diesel: 89 g/km

Dat wil zeggen dat er een stijging plaatsvindt van de waarde van het voordeel ten opzichte van 2016.

Effectieve CO2-uitstoot hoger of lager dan referentie

Als de effectieve CO2 -uitstoot van de bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2 -gram boven deze referentie-uitstoot, met een maximum van 18%.
Ligt de CO2 -uitstoot van de bedrijfswagen lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2 -gram onder de referentie-uitstoot, met een minimum van 4%.

Voorbeeld : Dieselwagen, met cataloguswaarde € 25.000 en CO2-uitstoot van 105 g/km.

  • VAA 2016 : 25.000 x [5,5 + ((105 – 89) x 0,1)] % x 6/7  = 1521,43 EUR per jaar;
  • VAA 2017 : 25.000 x [5,5 + ((105 – 87) x 0,1)] % x 6/7  = 1564,28 EUR per jaar;