Voordeel alle aard voor bedrijfswagen wordt duurder in 2014

BedrijfswagenDoor de verlaging van de referentie CO2-uitstoot in het Koninklijk Besluit (K.B.) van 24 januari 2014  wordt het voordeel alle aard in 2014 duurder.

Sinds 2012 wordt het voordeel alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privé gebruik berekend op basis van de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde van het voertuig volgens de formule: cataloguswaarde x (5,5 +((CO2 uitstoot – referentie uitstoot ) x 0.1))  x 6/ 7.

Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van de bedrijfswagen vergeleken met een referentie CO2-uitstoot. Elk jaar worden de referentie CO2-uitstoten voor het betrokken jaar in een Koninklijk besluit vastgelegd.

Het Koninklijk besluit van 24 januari 2014 (BS 29 januari 2014) heeft nieuwe lagere coëfficiënten voor het berekenen van het belastbare voordeel voor 2014 vastgelegd:

  • benzinewagen, LPG, aardgas: 112 g/km (i.p.v. 116 g/km in 2013)
  • dieselwagen : 93 g/km (i.p.v. 95 g/km in 2013)

Vergelijking met 2013

Door de verlaging van de referentie-uitstoot stijgt de waarde van het voordeel voor de bedrijfswagen lichtjes in vergelijking met 2013.

Voorbeeld berekening:

  • Dieselwagen
  • Cataloguswaarde 25 000 euro
  • CO2-uitstoot van 110 g/km
  • VAA 2013: 25.000 x [5,5 + ((110 – 95) x 0,1)] % x 6/7 = € 1.500,00  per jaar
  • VAA 2014: 25.000 x [5,5 + ((110 – 93) x 0,1)] % x 6/7 = € 1.542,86 per jaar
  • Het berekende voordeel in 2014 mag nooit lager zijn dan € 1.250

Door: Steve Tambuyser