Zorg ervoor dat uw klein materieel niet langer verdwijnt

In Bouwbedrijf, het maandblad van en voor de aannemer van de Confederatie Bouw, verscheen in de mei 2016 editie een artikel over asset management en materiaalbeheer, mede mogelijk gemaakt door Steve Tambuyser, product manager RAM Mobile Data. Hieronder kunt u het artikel raadplegen, geschreven vanuit het oogpunt van de Confederatie Bouw (bron: Bouwbedrijf magazine).

Asset management

Uit cijfers van de Federale Politie en uit contacten met onze lidbedrijven blijkt het aantal werfdiefstallen de jongste jaren terug te lopen. Gelukkig maar. Hetzelfde geldt voor inbraken in en het ontvreemden van bestelwagens en ander rollend materieel. De doorgedreven inspanningen op het vlak van preventie en beveiliging werpen hun vruchten af. Wat wél nog heel vaak verdwijnt, is zogeheten klein aannemersmaterieel. Maar ook daarvoor zijn tegenwoordig uitstekende geautomatiseerde beheersystemen op de markt.

Heel wat bouwondernemingen investeerden in de voorbije jaren fors in systemen als camerabewaking, inbraakalarm en track and trace. Met gunstig resultaat. Zeker voor wat het grotere aannemersmateriaal betreft. De meeste bedrijfsvoertuigen zijn inmiddels uitgerust met een geolokalisatiesysteem. Je kan dus perfect volgen wanneer en in welke richting de dieven er met je camionette, kraan of vrachtwagen vandoor gaan.

Wat echter wel nog heel vaak verloren raakt, is middelgroot en klein materieel, zoals generatoren, compressoren, pompen, boor- en freesmachines, slijpschijven en ander handgereedschap. Het gaat om miljoenen euro’s per jaar. En de oorzaak is lang niet altijd diefstal door rondtrekkende daderbendes. Het gebeurt immers wel vaker dat eigen werknemers of die van onderaannemers het materieel gebruiken voor een karweitje thuis en het daarna “vergeten” terug te brengen. Of soms raakt bepaald gereedschap gewoon zoek. Door slordigheid en nalatigheid.

RFID TAG'sVia minizendertjes

Maar ook tegen deze kwaal lijkt een afdoend digitaal medicijn voor handen. Een aantal firma’s is zich immers gaan toespitsen op geautomatiseerd “asset management”.  Het klein materieel wordt uitgerust met minuscule zendertjes, waardoor het makkelijk valt te traceren. Hoopgevend. We gingen ons licht opsteken bij Steve Tambuyser, product manager bij RAM Mobile Data, één van de grote spelers op de markt.

“Ongeveer drie jaar geleden, is onze research and development afdeling van start gegaan met de uitwerking van het systeem”, licht Tambuyser toe. “En ondertussen zijn de mini RFID-zentertjes al zowat anderhalf jaar op de markt. We brengen ze ofwel binnenin aan, zoals in een boormachine, ofwel aan de buitenzijde van het apparaat. Het gaat om “TAG’s”, die om de 2,5 seconden een ultrasoon signaal uitzenden. Je kan het een beetje vergelijken met een ping van een duikboot. Dit signaal wordt dan opgepikt door de ontvanger in het bedrijfsvoertuig dat op de werf aanwezig is en uitgerust werd met ons track-and-trace systeem. De bestel- of vrachtwagen fungeert in feite als doorgeefluik voor de op de bouwplaats aanwezige TAG’s. Daarnaast kan het ook als vaste opstelling in werfcontainers of depots geplaatst worden.”

Voorbij rijdend voertuig

“Maar ook een ander voertuig dat is uitgerust met ons RAM track-and-trace systeem, kan het signaal opvangen. Zelfs als het om een voertuig van een andere firma gaat dat toevallig aan de werf passeert. Door het korte interval tussen de signalen zal het voertuig zelfs met een snelheid van 60 km/uur het signaal nog steeds kunnen verwerken. Het systeem heeft enorm veel mogelijkheden. Als je een bepaalde machine of tool niet meer terugvindt, kun je die in alarm zetten. Wat de kans op recuperatie gevoelig verhoogt.”

Evolutie

Asset management“Aanvankelijk werd vooral groter materieel met de zendertjes uitgerust”, vervolgt de product manager van RAM. “Zoals compressoren, transformatoren, elektrogeengroepen en containers. Ondertussen beginnen steeds meer firma’s ook hun klein gereedschap zoals verlengkabels, werfspots, slijpschijven en ander elektrisch materieel met deze tools uit te rusten.  En wat meer is: het doel reikt verder dan het louter beveiligen tegen diefstal. Bedrijven willen gewoon in kaart brengen welk materieel zich op welke plaats bevindt. We zien een duidelijke evolutie van “asset tracking”(het kunnen opsporen van het materieel) naar een echt “geautomatiseerd asset managment”, het volledige beheer ervan. Met links naar het stockbeheer en de kostprijsberekening. Het wordt stilaan een managementtool. Je kunt er bijvoorbeeld ook je verplichte keuringen mee beheren, wat het risico op werken met niet gekeurd  materieel minimaliseert. Van je torenkraan, over de ladders tot je boormachines. De toepassing geeft je een seintje wanneer het bewuste gereedschap bijna aan een herkeuring toe is. Wat ook de veiligheid ten goede komt.”

“Weet je dat sommige aannemers er gewoon al rekening mee begonnen te houden dat bij de opstart van een nieuwe werf zowat alle klein materieel opnieuw moest aangekocht worden?”, vervolgt Steve Tambuyser. “Eigenlijk zou na het voltooien van een werf alles terug naar het depot moeten. Om te checken wat ontbreekt of door een defect aan vervanging toe is. Maar in werkelijkheid gebeurt zulks bijna nooit. Een werfleider of ploegbaas die morgen naar een andere werf verhuist, is geneigd de zaken die hij daar meent nodig te hebben, gewoon mee te verhuizen van locatie A naar B. Gevolg is dat op den duur niemand meer exact weet welk materieel zich waar bevindt. Wel, met ons systeem van “asset management” behoren dergelijke toestanden tot het verleden.”

Snel terugverdiend

Als prijsbewust aannemer vraagt u zich ongetwijfeld af of deze track-and-trace toepassing voor klein materieel duur is.

“Wat heet duur?”, reageert onze gesprekspartner. “Het is een investering die je er als bedrijf snel weer uit haalt. Er is immers niet alleen de kostprijs van het kwijtgespeelde gereedschap. Hoe vaak gebeurt het niet dat een aantal arbeiders ’s morgens niet aan de slag kan, omdat ze niet over het noodzakelijke materieel beschikken? En dan moeten ze beginnen zoeken of rondbellen. Die verloren werkuren kosten vaak nog meer dan de nieuwwaarde van wat zoek is. De winst zit voor onze aannemers dus ook in het vermijden van de economische nadelen”, besluit Steve Tambuyser.

> Download: Artikel Zorg ervoor dat uw klein materieel niet langer verdwijnt – Bouwbedrijf ed. mei 2016