Fleet management

Werkgevers in de bouwsector hebben vaak heel wat bedrijfsvoertuigen in hun activa. Er moet immers heel wat werk verricht worden op verschillende bouwwerven. Voor aannemers in de bouwsector vertegenwoordigen al deze bedrijfsvoertuigen heel wat kapitaal, waardoor fleet management al snel een belangrijk onderdeel wordt in het coördineren van de bedrijfsactiviteiten.

Tegenwoordig hebben fleet managers echter heel wat hulpmiddelen ter beschikking om de status van het wagenpark nauwkeurig op te volgen. Met track en trace systemen die in de bedrijfsvoertuigen worden geïnstalleerd, kunnen werkgevers nauwgezet de positie en andere parameters van hun wagenpark opvolgen. Via de tracking software kan een werkgever steeds online de positie van de verschillende bedrijfsvoertuigen raadplegen. Hierdoor is het voor de werkgever veel makkelijker geworden om het werk op de verschillende bouwplaatsen beter te coördineren. Is een bepaalde bouwwerf onderbemand, dan kan de aannemer via de tracking software snel zien welk bedrijfsvoertuig kan bijspringen om te helpen.

Mobiliteitsvergoeding

Track en trace kan echter ook nog op andere manieren worden ingezet bij fleet management. Via de tracking software kunnen ritten en afgelegde kilometers van bedrijfsvoertuigen geregistreerd worden. Hierdoor is makkelijk te berekenen welke kilometers voor professionele doeleinden werden afgelegd, en welke voor privé doeleinden. Dit is namelijk belangrijk voor het berekenen van de mobiliteitsvergoeding.

Maar door ritten en kilometers te registreren en te analyseren kan de werkgever ook zien of de verplaatsingen efficiënt worden afgelegd. Leggen bouwvakkers korte, maar filegevoelige trajecten af, dan kan een werkgever overwegen om langere, maar rustigere trajecten af te leggen. Op die manier komen bouwvakkers misschien sneller aan op de werkplaats, en wordt heel wat tijd gewonnen.

Efficiëntere administratie

Ook op vlak van administratie kan de werkgever heel wat tijd winnen dankzij de tracking software. Zo wordt de mobiliteitsvergoeding voor bouwvakkers automatisch berekend op basis van de geregistreerde kilometers. Dit bespaart de werkgever heel wat kostbare tijd. Ook kan de werkgever via de tracking software overzichten genereren van de afgelegde kilometers. Dit moet volgens de wet namelijk elk trimester bij de loonbrief worden toegevoegd.

Tracking software en GPS tracking kunnen dus op heel wat manieren bijdragen tot efficiënt fleet management. Door de tracking software wordt het leven van de fleet manager heel wat aangenamer.

 Wilt u meer informatie aanvragen over fleet management?
> Neem dan contact met ons op