Regelgeving

BTW aftrek bedrijfwagens 2013BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013
In de sinds 1 januari 2013 van kracht zijnde beperking van de BTW aftrek op bedrijfswagens wordt de link met het voordeel van alle aard uit de inkomstenbelasting definitief gestopt en dient het gebruik voor beroepsdoeleinden in acht te nemen.

In de vorige regelgeving werd door de fiscus een recuperatie van 50% van de BTW aanvaard, dit op voorwaarde dat de BTW werd afgedragen op het aangerekende voordeel alle aard.

> Download hier het regelgeving document.

 

Wanneer-is-privegebruik-belLichte vrachtwagens – Wanneer is privégebruik belastbaar?
Werknemers van bouwbedrijven maken soms privégebruik van een lichte vrachtwagen
van het bedrijf. Ze genieten dan een voordeel van alle aard. Daarop moeten ze belastingen
betalen, net alsof ze met een bedrijfswagen zouden rijden.

Dat is kort samengevat het idee. De praktijk is iets ingewikkelder. Wat is dat namelijk, privégebruik? In principe vallen onder die noemer het woon-werkverkeer en anderzijds de privéverplaatsingen na de uren, in de vakantie, in het weekend enzovoort.

> Download hier het regelgeving document.

 

Unieke-regeling-voor-bouwse

Mobiliteits- en verplaatsingsvergoeding – Unieke regeling voor bouwsector
De tocht naar de bouwplaats en terug kan de werkdag van een bouwvakker een flink stuk langer maken. Om de pijn te verzachten heeft de bouwsector verschillende regelingen uitgewerkt.

Bouwvakkers krijgen bijvoorbeeld een mobiliteitsvergoeding voor hun verplaatsingen van de woning naar de werkplaats. Deze is uniek voor onze sector. Daarnaast is in de cao van de bouw afgesproken dat arbeiders een verplaatsingsvergoeding krijgen als ze eigen of openbaar vervoer gebruiken om naar het werk te komen. Beide krijgen een gunstige behandeling van de sociale regelgeving en de fiscus.

> Download hier het regelgeving document.

 

wat-kost-volgens-de-fiscus-Opties, kortingen en interessante deals

Wat kost volgens de fiscus een firmawagen?
Sinds 1 januari van dit jaar is het voordeel van alle aard gelijk aan een percentage van zes zevende van de cataloguswaarde van de wagen. Het percentage in kwestie hangt af van de CO2-uitstoot.

Met ‘catalogusprijs’ bedoelt de fiscus de catalogusprijs van het nieuwe voertuig bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting.

> Download hier het regelgeving document.

 

Collectief-transport-vrijgeCO2-taks – Collectief transport vrijgesteld
Een werkgever moet een solidariteitsbijdrage betalen als hij werknemers privégebruik laat maken van een bedrijfsvoertuig. Deze bijdrage wordt vaak de CO2-taks genoemd hoewel het in feite geen belasting is. Onder bepaalde voorwaarden is het collectief vervoer van bouwvakkers vrijgesteld van de bijdrage.

In het simpelste geval vertrekt het voertuig voor collectief transport ‘s morgens aan de onderneming. ‘s Avonds zet het de bouwvakkers daar weer af en ‘s nachts staat het op de onderneming geparkeerd. De werkgever hoeft geen CO2-taks te betalen, omdat er geen privégebruik is.

> Download hier het regelgeving document.