Bouw Software

Bouw Software: Mobiliteits- en verplaatsingsvergoeding

Sinds 1 oktober 2008 moet elke bouwonderneming op basis van de CAO voldoen aan de mobiliteits- en verplaatsingsvergoeding.  Track-and-trace bouw software zorgt voor een automatische berekening van de kilometers op basis van reëel afgelegde afstanden. Het biedt heel wat voordelen:

  • Mobiliteits- en verplaatsingskosten worden uitgesplitst met een automatische detectie van chauffeurs of passagiers.
  • De afstand tussen thuis en de op- en afstapplaatsen bieden niet langer de nodige zorgen. Deze worden opgenomen in track-and-trace en automatisch mee berekend.

Tijdregistratie

Door het gebruik van een (mobiele) prikklok in combinatie met een individuele badge wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen reis- en werktijden. Track-and-trace biedt de mogelijkheid om op basis van de registraties op een intelligente manier om te gaan met de verwerking van uw verloning.  Speciale werkzaamheden, nacht- of weekendwerk,  voorziene of onvoorziene afwezigheden kunnen tevens opgenomen worden.

Activiteiten registratie

Naast reële kilometer berekeningen en de bepaling van de nodige reis vergoedingen en de registratie en interpretatie van de gepresteerde uren kan Track-and-Trace tevens voorzien worden van een scherm in de voertuigen om uitgevoerde taken of gebruikte materialen te registreren en door te geven. Uw logistieke processen zullen hierdoor verder geautomatiseerd worden en het fouten percentage zal beduidend dalen.

C02 bijdrage

Sinds het najaar van 2005 bestaat het principe van de omgekeerde bewijslast. Dat betekent dat u als werkgever voor ieder voertuig dat in aanmerking komt voor deze taks het bewijs moet kunnen leveren dat er geen privé gebruik is. Track-and-trace van RAM Mobile Data biedt u de nodige middelen om u hierin bij te staan. Door een combinatie van rit- en personeelsrapporten voorziet track-and-trace in een overzichtelijk CO2 taks rapport waarmee u de bewijslast met betrekking tot de CO2 bijdrage kan voeren.

> Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.