Barema’s mobiliteitsvergoeding

Arbeiders in de bouw hebben recht op een mobiliteitsvergoeding die recht evenredig is met de reëel afgelegde afstand in kilometer tussen de woonplaats van de arbeider en zijn werk. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de mobiliteitsvergoeding voor de arbeiders-chauffeurs die hun collega’s met een voertuig van de werkgever naar en van de werkplaats vervoeren en de andere arbeiders.

De arbeiders-chauffeurs hebben recht op een mobiliteitsvergoeding van € 0,1316 per kilometer. Voor verplaatsingen van de andere arbeiders die met een ander vervoermiddel dan de trein gebeuren, verhoogt de mobiliteitsvergoeding in functie van de werkelijk totale afgelegde afstand per dag. Het per dag verschuldigde bedrag van de mobiliteitsvergoeding wordt bekomen door het basisbedrag, opgenomen in de volgende tabel, te vermenigvuldigen met het totaal aantal werkelijk afgelegde kilometers per dag (=traject heen en terug):

Werkelijk totale afgelegde afstand per dagMobiliteitsvergoeding per km heen en terug
0 tot 59 km€ 0,0516
60 tot 77 km€ 0,0563
78 tot 103 km€ 0,0583
104 tot 129 km€ 0,0603
130 tot 155 km€ 0,0644
156 tot 207 km€ 0,0682
208 tot 259 km€ 0,0703
260 km en meer€ 0,0723


> Download hier de volledige barema’s

De arbeider kan geen aanspraak maken op de mobiliteitsvergoeding indien de werkelijk totale afstand die per dag wordt afgelegd, minder dan 10 km bedraagt. De mobiliteitsvergoedingen dienen sedert 1 oktober 2007 op basis van de reëel afgelegde afstand te worden  berekend.

Wilt u meer informatie aanvragen over mobiliteitsvergoeding en track-and-trace?

> Neem dan contact met ons op