Mobiliteitsvergoeding Bouw

Mobiliteitsvergoeding en verplaatsingsvergoeding in de Bouw

Er zijn verschillende mobiliteitsvergoedingen, waaronder die van de mobiliteitsvergoeding in de Bouw PC 124.
De mobiliteitsvergoeding, hiervan wordt het bedrag in functie van het aantal reëel afgelegde kilometers per dag bepaald. De bedrijven moeten de mobiliteitsvergoeding in de bouw altijd betalen, tenzij de werkelijk afgelegde totale afstand per dag minder dan 10 kilometer bedraagt. Het is hierbij zonder belang of de arbeiders zich met een eigen of een openbaar vervoermiddel tussen hun woonplaats en het werk verplaatsen, dan wel gebruik maken van een vervoermiddel van de werkgever.

Voor de bedragen wordt er een onderscheid gemaakt tussen de mobiliteitsvergoeding voor de arbeiders-chauffeurs die hun collega’s met een voertuig van de werkgever naar en van de werkplaats vervoeren. De “chauffeurs” hebben recht op een mobiliteitsvergoeding van € 0,1316 per kilometer (bedrag geldig vanaf 1 januari 2012). De andere arbeiders krijgen een mobiliteitsvergoeding die, afhankelijk van de afstand, tussen € 0,0516/km en € 0,0723/km ligt (bedragen geldig vanaf 1 januari 2012).

> Barema’s mobiliteitsvergoeding

Verplaatsingsvergoeding

Naast de mobiliteitsvergoeding in de Bouw krijgen arbeiders ook nog een verplaatsingsvergoeding, voor de verplaatsingen gemaakt op eigen kracht, buiten de arbeidsuren. Het tarief hiervan komt overeen met de prijs van een treinkaart en varieert dus in functie van afstand. Er wordt onderscheid gemaakt tussen barema A en B:

  • Barema A: wanneer een bouwvakker zich verplaatst tussen zijn thuis adres en de bouwplaats met de trein, ontvangt hij hiervoor een verplaatsingsvergoeding volgens het aantal kilometers zoals vermeld op de treinkaart. Om het precieze bedrag van de werkgevers tussenkomst te kennen, baseert men zich op de afstand van het enkel traject terwijl de vergoeding zowel de verplaatsing HEEN als TERUG dekt.
  • Barema B: voor alle andere vervoermiddelen (eigen vervoer, tram, bus,…) die de arbeider gebruikt voor zijn verplaatsing. In het barema B wordt er uitgegaan van de totale afgelegde afstand per dag: dus zowel voor het traject heen als terug. Deze tussenkomst is verschuldigd vanaf de eerste kilometer wanneer de arbeider zich op vraag van zijn werkgever met zijn eigen vervoermiddel van bij hem thuis rechtstreeks naar de mobiele bouwplaats moet verplaatsen.

Als de werkgever voor de verplaatsingen een voertuig ter beschikking stelt, genieten de arbeiders van een verplaatsingsvergoeding voor dat gedeelte van de verplaatsing dat zij op eigen kracht ondernemen en de mobiliteitsvergoeding over het ganse traject.

Loonfiche

De werkgever is verplicht om per trimester een schriftelijk detail af te geven aan de arbeider (nieuwe bepaling van kracht sedert eerste trimester 2012). Het detail vermeldt per dag het aantal werkelijk afgelegde kilometers en het toegekende bedrag. Het wordt samen met de loonfiche voor de laatste maand van het trimester afgegeven. De arbeider individueel of de syndicale afvaardiging collectief kunnen de werkgever vrijstellen van deze verplichting.

Wilt u meer informatie aanvragen over mobiliteitsvergoeding en track-and-trace?

> Neem dan contact met ons op