PC124 Drie maandelijks detail

Arbeiders

De arbeiders hebben recht op een mobiliteitsvergoeding voor hun woon-werkverplaatsingen. Maken zij die verplaatsingen met een eigen vervoermiddel of het openbaar vervoer, hebben zij bovendien recht op een tussenkomst in de verplaatsingskosten. Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding en de tussenkomst in de verplaatsingskosten is opgenomen in barema’s.

> Bekijk hier de barema’s geldig vanaf 1/2/2013

3 maandelijks detail mobiliteitsvergoeding

In paritair comité PC124 voor de bouwsector is de werkgever vanaf januari 2012 verplicht om de arbeiders elk trimester een schriftelijk overzicht te bezorgen van hun mobiliteitsvergoeding. Hierbij dient het volgende per dag te worden weergegeven:

Verplaatsingsvergoeding

  • Afstand is met de trein (barema A)
  • Totaal eigen vervoer heen en terug (barema B)

Mobiliteitsvergoeding

  • Het traject als chauffeur over het traject met passagiers
  • Het traject als chauffeur zonder passagiers
  • Het traject als passagier

Wanneer een chauffeur op het traject van zijn thuis adres tot op de werf ergens een passagier vervoert met het bedrijfsvoertuig ontvangt hij een mobiliteitsvergoeding van een chauffeur met passagiers over het hele traject dat hij chauffeur geweest is.
Volgens de cao kan zowel de arbeider op individuele basis als de syndicale afvaardiging de werkgever vrij stellen van de verplichting om een 3 maandelijks detail af te leveren.

Bedienden

De bedienden hebben recht op een tussenkomst in de verplaatsingskosten (geen mobiliteit) voor hun woon-werk verplaatsingen met eigen of openbaar vervoer.

Vanaf 1 juli 2012 wordt de tussenkomst van de werkgever in het abonnement van de bedienden die zich met de trein naar het werk begeven opgetrokken tot 80%. Er wordt aanbevolen om te kiezen voor de derdebetalersregeling, waarbij de werkgever rechtstreeks 80% van het abonnement aan de NMBS betaalt en de resterende 20% ten laste genomen worden door de overheid. Op die manier kan de bediende genieten van kosteloos woon-werkverkeer met de trein. Voor de andere vervoersmiddelen blijven de tussenkomsten ongewijzigd.

Wilt u meer informatie aanvragen over mobiliteitsvergoeding en track-and-trace?

> Neem dan contact met ons op