Mobiliteitsvergoeding

Sinds jaar en dag en dus ook in 2015 hebben de meeste arbeiders, die professionele verplaatsingen afleggen, volgens de wetgeving recht op een mobiliteitsvergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van de sector en bijbehorende CAO en gebonden aan diverse regels. Dat maakt het berekenen van de individuele mobiliteitsvergoedingen per arbeider er niet gemakkelijk op. Het risico op onnauwkeurigheden is groot en er gaat veel tijd mee gemoeid. Een geautomatiseerd systeem, dat continu up-to-date is met de regelgeving biedt hierbij uitkomst.  Ontdek hier hoe u de mobiliteitsvergoeding 2015 snel en eenvoudig automatisch berekent!

Wat is mobiliteitsvergoeding eigenlijk?

Of arbeiders recht hebben op een mobiliteitsvergoeding, is afhankelijk van de sector waarin ze actief zijn. De onderstaande sectoren komen sowieso in aanmerking:

  • PC 111 mobiliteitsvergoeding voor de sector Metaal-, Machine- en Elektrische Bouw
  • PC 124 mobiliteitsvergoeding voor de Bouwsector (gelijk aan 2014)
  • PC 149 mobiliteitsvergoeding voor de Elektriciteit
  • PC 145 mobiliteitsvergoeding voor de Tuinbouw

Net als vorig jaar, dient ook dit jaar alleen de reëel afgelegde afstand als basis voor de berekening van de mobiliteitsvergoeding 2015. Voor iedere sector gelden er daarnaast nog specifieke modaliteiten. Zo wordt er in de bouw een onderscheid gemaakt tussen de mobiliteitsvergoeding bouw voor chauffeurs en passagiers die afstanden afleggen van de werkgever naar de werf en weer terug.

Kies voor automatische berekening mobiliteitsvergoeding!

Een nadeel van de mobiliteitsvergoeding voor de werkgever, is dat de berekening ervan behoorlijk tijdrovend en arbeidsintensief is. Tenminste, als uw werknemers in uw onderneming de kilometerregistratie manueel bijhouden en de administratie die gegevens vervolgens handmatig verwerkt. Gelukkig kan het ook anders! Wie kiest voor automatische ritregistratie via het RAM track-and-trace systeem, is meteen van alle kopzorgen verlost. Inmiddels maken honderden klanten al gebruik van onze handige mobiliteitsvergoeding module, die realtime alle kilometergegevens registreert en automatisch in een handig overzicht giet. Op die manier is uw personeelsadministratie voorgoed verlost van alle berekeningen en bespaart u indirect op kosten.

Graag meer informatie over het automatiseren van de mobiliteitsvergoeding?

> Neem dan vrijblijvend contact met ons op

> Lees meer over mobiliteitsvergoeding 2016