Mobiliteitsvergoeding 2016

In de bouwgerelateerde sectoren worden heel wat kilometers afgelegd. De meeste arbeiders, die dergelijke professionele verplaatsingen afleggen, hebben volgens de wetgeving recht op een mobiliteitsvergoeding. De hoogte van de mobiliteitsvergoeding 2016 hangt af van de sector en bijbehorende CAO en is gebonden aan diverse regels. Het berekenen van de individuele mobiliteitsvergoedingen per arbeider maakt dat er niet gemakkelijker op. Het kost aanzienlijk veel tijd en fouten zijn zo gemaakt. Een geautomatiseerd systeem, dat continu up-to-date is met de wet- en regelgeving biedt uitkomst. Ontdek hoe u de mobiliteitsvergoeding 2016 snel en eenvoudig automatisch kunt berekenen!

Wat is mobiliteitsvergoeding eigenlijk?

De mobiliteitsvergoeding 2016 is een financiële tegemoetkoming voor verplaatsingskosten, die toegekend wordt aan werknemers in sectoren waarin de werkplek niet vastligt. Met name arbeiders in de bouw, elektriciens en metaalarbeiders maken aanspraak op de vergoeding. Als werkgever bent u verplicht om de verplaatsingen en de vergoedingen die eraan vast hangen, in een overzicht te bewaren. Of arbeiders recht hebben op een mobiliteitsvergoeding, is afhankelijk van de sector waarin ze actief zijn. De onderstaande sectoren komen sowieso in aanmerking:

Net als voorgaande jaren, dient de reëel afgelegde afstand als basis voor de berekening van de mobiliteitsvergoeding 2016. Voor iedere sector gelden er nog specifieke modaliteiten. Zo wordt er in de bouw een onderscheid gemaakt tussen de mobiliteitsvergoeding bouw voor chauffeurs en passagiers die afstanden afleggen van de werkgever naar de werf en weer terug.

Update mobiliteitsvergoeding 2016

De enige aanpassing die is gemaakt t.o.v. 2015 is dat voor manuele berekeningen niet meer Mappy maar Google Maps gebruikt dient te worden. De CAO bepaalt ook uitdrukkelijk dat bij gebruik van Google Maps rekening moet gehouden worden met het reëel afgelegd traject.

Wat betreft de patronale tussenkomst voor de weekverplaatsingen wordt deze berekend door het maandbedrag te vermenigvuldigen met drie en te delen door 13. Tevens wordt een werkgroep geïnstalleerd die de globale mobiliteitsproblematiek gaat onderzoeken.

> Zie ook meer informatie op de website van de Confederatie Bouw in het sectoriaal akkoord CAO 2015-2016.

Kies voor automatische berekening mobiliteitsvergoeding!

Het manueel bijhouden van de kilometerregistratie van uw werknemers is een behoorlijk tijdrovende en arbeidsintensieve klus. En dan hebben we het nog niet over de onnauwkeurigheden die erin kunnen sluipen. Gelukkig kan het ook anders! Wie kiest voor automatische kilometer- en ritregistratie via het track-and-trace mobiliteitsplatform, is meteen van alle kopzorgen verlost. Inmiddels maken honderden klanten al gebruik van onze handige mobiliteitsvergoedingsmodule, die realtime alle kilometergegevens registreert en automatisch in een handig overzicht giet. Op die manier is uw personeelsadministratie voorgoed verlost van alle manuele berekeningen en bespaart u tijd en kosten.

Meer informatie over automatisatie van de mobiliteitsvergoeding 2016?

> Neem dan vrijblijvend contact met ons op