Mobiliteitsvergoeding en het automatiseren

De RAM track-and-trace mobiliteitsvergoeding oplossing

In Paritair Comité 124 (PC 124) zijn CAO-bepalingen vastgelegd voor het bouwbedrijf in België, die wettelijk nageleefd moeten wordenHetzelfde geldt voor PC 111 conform de CAO voor metaal-, machine- en elektrische bouw, PC 149 voor Electriciteit en PC 145 voor de Tuinbouw.

Met de rapportage mobiliteitsvergoeding van RAM track-and-trace, kan u de tijdsregistratievan personeel alsook hun verplaatsingen registreren en dit conform de regelgeving. Binnen de rapportage mobiliteitsvergoeding wordt per individu berekend:

  • hoe lang de reistijd was
  • welke afstand en naar welke werf men reed
  • alsook de tijd van aanwezigheid op de werf 
  • en of het om een chauffeur of passagier ging

Woon werk afstanden, exacte uren en bijbehorende vergoedingen worden naadloos geregistreerd. U hoeft niet langer handmatig kilometers te registreren. Het RAM track-and-trace GPS systeem houdt het voor u bij.
Dankzij de rapportage mobiliteitsvergoeding krijgt u automatisch een gedetailleerd rapport van de werkelijk afgelegde kilometers. U bespaart dus tijd én geld!

Wat is de mobiliteitsvergoeding en welke sectoren komen hiervoor in aanmerking?

De mobiliteitsvergoeding is een financiële tegemoetkoming voor verplaatsingskosten voor werknemers die werken in sectoren waar de werkplek niet vastligt. Denk aan arbeiders in de bouw, maar ook elektriciens en metaalarbeiders. Voor hun verplaatsingen krijgen ze een vergoeding waarvan de berekening is vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Onderstaande sectoren komen ervoor in aanmerking:

  • PC 111 mobiliteitsvergoeding voor de sector Metaal-, Machine- en Elektrische Bouw

  • PC 124 mobiliteitsvergoeding voor de Bouwsector

  • PC 149 mobiliteitsvergoeding voor de Elektriciteit

  • PC 145 mobiliteitsvergoeding voor de Tuinbouw

Voor elke sector gelden er specifieke modaliteiten. In de bouw wordt bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen de mobiliteitsvergoeding voor chauffeurs en die voor passagiers.
Als werkgever bent u verplicht de verplaatsingen en de mobiliteitsvergoeding die eraan vasthangen bij te houden. Net als voorgaande jaren en ook in 2019, dient de reëel afgelegde afstand als basis voor de berekening van de mobiliteitsvergoeding.

De voordelen van automatisatie

Het manueel bijhouden van de kilometerregistratie van uw werknemers is een behoorlijk tijdrovende en arbeidsintensieve klus. En dan hebben we het nog niet over de onnauwkeurigheden die erin kunnen sluipen.

Gelukkig kan het ook anders! Wie kiest voor automatische kilometer- en ritregistratie via RAM track-and-trace, is meteen van alle kopzorgen verlost. Inmiddels maken al honderden klanten dankbaar gebruik van onze handige mobiliteitsvergoedingsmodule, die in realtime alle kilometergegevens registreert en automatisch in een handig overzicht giet, die u vervolgens gemakkelijk kunt exporteren (bijv. naar Excel) om te koppelen aan uw Sociaal Secretariaat of ERP.

Hoe werkt het?

Wanneer u gebruik wilt maken van onze mobiliteitsvergoedingsmodule is het van belang dat u naast de blackbox locator ook een badgelezer in uw voertuig door ons laat installeren. Op die manier weet u precies wat het woon-werkverkeer per arbeider is en of het om een chauffeur of passagier gaat.

Deze data is vervolgens beschikbaar in onze RAM track-and-trace applicatie in de cloud en geeft u een uitgebreide rapportage van de mobiliteitsvergoedingen die u aan uw arbeiders dient te vergoeden. U kan ze vervolgens gemakkelijk in uw loonadministratie opvoeren om dit verder te automatiseren.

Wilt u weten hoe de automatische berekening van de mobiliteitsvergoeding precies in zijn werk gaat? En bent u benieuwd naar het effect op uw administratie?