Kilometervergoeding bouwsector

Arbeiders uit de bouwsector moeten vaak lange verplaatsingen afleggen om op de werf te geraken waar ze die dag actief zullen zijn. Die verplaatsingen worden gemaakt buiten de arbeidsuren, en kosten veel tijd en geld voor de bouwvakker. Het sectoraal akkoord dat in 2011 werd afgesloten voorziet een kilometervergoeding om de reiskosten die de arbeiders in de bouwsector maken te vergoeden. Alle arbeiders die onder paritair comité 124 vallen komen in aanmerking voor de kilometervergoeding zoals die bepaald is in het sectoraal akkoord voor de bouwsector.

Mobiliteitsvergoeding

Een kilometervergoeding zoals die wordt uitgekeerd in de bouwsector kan bestaan uit twee delen. Enerzijds is er sprake van een mobiliteitsvergoeding. Deze mobiliteitsvergoeding wordt pas toegekend van zodra de arbeider meer dan 10 kilometer per dag aflegt. Heeft de arbeider minder dan 10 kilometer per dag af te leggen om op zijn werkplaats te geraken, dan komt deze werknemer niet in aanmerking voor een mobiliteitsvergoeding.

Een mobiliteitsvergoeding wordt berekend op basis van het aantal werkelijk afgelegde kilometers. Voor chauffeurs geldt sinds 1 januari 2012 een vaste vergoeding per kilometer van € 0,1316, terwijl passagiers een hogere vergoeding krijgen naarmate ze meer afstand afleggen per dag.

Verplaatsingsvergoeding

Een tweede vorm van kilometervergoeding voor bouwvakkers is de verplaatsingsvergoeding. Deze vergoeding wordt enkel toegekend aan werknemers die naar hun werkplaats reizen op eigen kracht, dus met het openbaar vervoer of met de eigen wagen.

Indien werknemers in de bouwsector zich op eigen kracht naar de werkplaats begeven, kunnen ze dus een kilometersvergoeding krijgen onder de vorm van een mobiliteitsvergoeding en een verplaatsingsvergoeding. De voorwaarde is dan wel dat ze minstens 10 kilometer per dag afleggen. De verplaatsingsvergoeding wordt daarentegen al vanaf de eerste kilometer berekend, en dit vanaf 1 januari 2012.

Kilometervergoeding berekenen

Kilometervergoedingen worden dus steeds berekend op basis van het werkelijk aantal afgelegde kilometers. Daarom is het ook heel belangrijk om de afgelegde kilometer nauwkeurig te registreren. Enkel zo kan je de kilometervergoeding op een correcte manier berekenen.

Veel werkgevers doen daarom een beroep op tracking software, die automatisch alle afgelegde kilometers van de werknemers registreert. Met track en trace systemen kan de werkgever bovendien ook de administratie omtrent de kilometervergoeding opvolgen. De werkgever is immers wettelijk verplicht om elk trimester een overzicht van alle toegestane kilometervergoedingen in bijlage bij de loonfiche van de werknemer te plaatsen. Met tracking software worden deze overzichten automatisch gegenereerd.

Voor werkgevers met veel werknemers op de baan is tracking software dus een ideale oplossing om alle administratie omtrent reiskosten en kilometervergoedingen op te volgen. Met track & trace besparen werkgevers heel wat tijd en werk, en bestaat er weinig kans op discussie met de werknemer over kilometervergoedingen.

Wilt u meer informatie aanvragen over Kilometervergoeding bouwsector?
> Neem dan contact met ons op