Mobiliteitsvergoeding Bouw

Mobiliteitsvergoeding Bouw

Arbeiders in de bouwsector moeten vaak lange afstanden afleggen om tot hun werkplaats te geraken. Zij hebben immers geen vaste werkplaats, maar moeten zich vaak verplaatsen naar de werf waar hun werkgever op dat moment een bouwproject heeft lopen.

Die vele verplaatsingen kost de werknemer natuurlijk heel wat tijd en geld, waardoor wettelijk is bepaald dat arbeiders in de bouwsector in dat geval een mobiliteitsvergoeding kunnen  verkrijgen.  Alle werknemers die zijn aangesloten onder paritair comité 124 komen in aanmerking voor deze specifieke regelgeving omtrent de mobiliteitsvergoeding in de bouwsector.

Berekening van de mobiliteitsvergoeding voor de bouwsector

Hoe wordt deze mobiliteitsvergoeding voor bouwvakkers nu juist berekend? Wel, het is eerst en vooral belangrijk om te weten dat een mobiliteitsvergoeding steeds wordt uitgekeerd, ongeacht het vervoersmiddel waar de arbeider gebruik van maakt. Het maakt dus niet uit of de werknemer de verplaatsing maakt op eigen kracht, of met behulp van een door de werkgever ter beschikking gesteld bedrijfsvoertuig.

De mobiliteitsvergoeding wordt berekend op basis van het werkelijk aantal afgelegde kilometers per dag. Er zal immers een kleine vergoeding per werkelijk afgelegde kilometer vergoed worden. Arbeiders die minder dan 10 kilometer per dag moeten afleggen om op hun werkplaats te geraken, komen niet in aanmerking voor een mobiliteitsvergoeding. De mobiliteitsvergoeding voor arbeiders in de bouwsector geldt immers enkel vanaf 10 werkelijk afgelegde kilometers per dag. Het is daarom heel belangrijk om de werkelijk afgelegde kilometers van de werknemer nauwkeurig te kunnen bepalen.

Mobiliteitsvergoeding bouwsector in  2012

Bij het berekenen van de mobiliteitsvergoeding voor bouwvakkers wordt voorts ook een onderscheid gemaakt tussen de chauffeurs en de passagiers van voertuig.  Chauffeurs hebben een vaste vergoeding per afgelegde kilometer van € 0,1316, terwijl de vergoeding voor de passagiers verhoogt naarmate meer kilometers per dag worden afgelegd. De huidige vergoedingen per kilometer zijn geldig sinds 1 januari 2012.

Track & Tracing systemen

Vaak wordt gebruik gemaakt van geavanceerde track & tracing systemen, die de werkelijk afgelegde kilometers van de arbeider nauwkeurig registreren. Dit heeft als voordeel dat er op het einde van de maand weinig discussie kan bestaan over het aantal afgelegde kilometer. Het track & trace systeem berekent de vergoeding automatisch op het einde van de maand, wat de werkgever heel wat rekenwerk bespaart.

Bovendien is de werkgever per trimester verplicht een schriftelijke bijlage bij de loonfiche te voorzien, dat een overzicht geeft van de berekening van de mobiliteitsvergoeding, inclusief  een overzicht per dag van de werkelijk afgelegde kilometers van de betrokken werknemer. Ook hiervoor zijn track & trace systemen die deze overzichten automatisch genereren een handig hulpmiddel voor de werkgever.

Wilt u meer informatie over mobiliteitsvergoeding en track-and-trace?
> Neem dan contact met ons op