Mobiliteitsvergoeding bouw 2012

Mobiliteitsvergoeding bouw 2012

Werknemers in de bouwsector hebben wettelijk gezien recht op een mobiliteitsvergoeding. Bouwvakkers moeten immers vele afstanden afleggen door steeds weer te pendelen tussen alle bouwwerven waar ze actief zijn. Dit kost bouwvakkers heel wat tijd en geld.

Omwille hiervan moeten werkgevers in de bouwsector dus steeds een mobiliteitsvergoeding aan hun werknemers toekennen. Elke werknemer die geplaatst is onder paritair comité 124 valt onder de regeling van de mobiliteitsvergoedingen die werd uitgewerkt in het sectoraal akkoord van de bouwsector.

Een mobiliteitsvergoeding wordt uitgekeerd aan elke werknemer in de bouwsector, die verplaatsingen moet maken van en naar het werk. Het maakt hierbij niets uit hoe deze verplaatsing wordt gemaakt. Zowel werknemers die pendelen met eigen vervoer, of werknemers die pendelen met een bedrijfsvoertuig krijgen een mobiliteitsvergoeding.

Mobiliteitsvergoeding berekenen

De hoogte van de mobiliteitsvergoeding hangt af van het aantal kilometers dat dagelijks wordt afgelegd. Hoe meer kilometers worden afgelegd, hoe hoger de mobiliteitsvergoeding die op het einde van de maand wordt uitgekeerd. Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen chauffeurs van het bedrijfsvoertuig, en passagiers. Voor chauffeurs geldt een vaste vergoeding van € 0,1316 per afgelegde kilometer, terwijl de vergoeding per kilometer voor passagiers wordt bepaald door het aantal kilometers die dagelijks worden afgelegd.

Bouwvakkers die met de trein naar de werkplaats komen, hebben natuurlijk ook recht op een mobiliteitsvergoeding. Treinreizigers krijgen een mobiliteitsvergoeding van € 0,0870 per kilometer. Deze vergoeding moet vervolgens nog vermenigvuldigd worden met het aantal kilometers dat vermeld wordt op de treinkaart.

Tracking software

Bij het berekenen van de mobiliteitsvergoeding voor bouwvakkers is het aantal werkelijk afgelegde kilometers dus essentieel. Het is daarom belangrijk dat dit aantal afgelegde kilometers goed wordt geregistreerd, om de mobiliteitsvergoeding op het einde van de maand correct te kunnen berekenen. Met tracking software kunnen afgelegde kilometers nauwkeurig geregistreerd worden, zodat op het einde van de maand geen discussie bestaat over het werkelijk aantal afgelegde kilometers. Op die manier zal de mobiliteitsvergoeding voor bouwvakkers steeds correct berekend kunnen worden.

Track en trace software heeft ook als voordeel dat administratie sneller afgehandeld zal kunnen worden. Op basis van het aantal geregistreerde kilometers in de bedrijfsvoertuigen zal de mobiliteitsvergoeding automatisch berekend kunnen worden. Dit bespaart de werkgever heel wat tijd en geld.

Wilt u meer informatie over mobiliteitsvergoeding en track-and-trace?
> Neem dan contact met ons op