Mobiliteitsvergoeding bouw PC 124: barema’s 2017

In de bouw bent u sowieso vaak op de baan, van het kantoor naar de werkplaats, van de ene werf naar de andere, … Om deze ritten terug te betalen, bestaat er een mobiliteitsvergoeding voor werknemers in de bouwsector. Hoeveel die vergoeding voor bouwvakkers bedraagt, is vastgelegd in de barema’s voor mobiliteit van paritair comité 124.

Berekening mobiliteitsvergoeding onder PC 124

De mobiliteitsvergoeding is een financiële tegemoetkoming voor verplaatsingskosten voor werknemers in sectoren waar de werkplek niet vastligt. Denk aan arbeiders in de bouw (PC 124), maar ook elektriciens (PC 149), metaalarbeiders (PC 111) en tuinbouwers (PC 145). Voor hun verplaatsingen krijgen ze een vergoeding die wordt berekend volgens een formule in hun collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Het exacte bedrag dat werknemers in de bouw op het einde van de maand ontvangen, is afhankelijk van de afstand die ze effectief aflegden. Hoe meer kilometers op de teller, hoe groter de mobiliteitsvergoeding.

Binnen PC 124 – het paritair comité voor arbeiders in de bouw – wordt een onderscheid gemaakt tussen de bestuurder van het bedrijfsvoertuig en de passagiers. De chauffeur heeft recht op een vaste vergoeding van 0,1316 euro per afgelegde kilometer. De vergoeding voor zijn passagiers is daarentegen afhankelijk van het aantal kilometers dat hij dagelijks aflegt.

Wijzigingen barema’s 2017

Alle werknemers in de bouwsector hebben recht op een mobiliteitsvergoeding ter compensatie van hun verplaatsingen van en naar de werkplaats of werf. Op welke manier die verplaatsing gebeurt, is niet van belang. Bouwvakkers mogen dus zowel met de eigen auto als de bedrijfswagen naar het werk komen, of met het openbaar vervoer.

De barema’s voor de berekening van de mobiliteitsvergoeding onder PC 124 blijven gelijk in 2017. Wel verandert de tegemoetkoming in de reiskosten, die bovenop de mobiliteitsvergoeding betaald moet worden aan de arbeiders die zich met een eigen vervoermiddel naar en van de werkplaats verplaatsen. Deze tegemoetkoming wordt nu berekend op basis van een maandabonnement bij de NMBS en stijgt daardoor met zo’n 0,10 euro.

Mobiliteitsvergoeding berekenen

De exacte vergoeding berekent u anno 2017 door het basisbedrag te vermenigvuldigen met het reële aantal afgelegde kilometers per dag (heen en terug).

Download Barema B (ander vervoer)

Als de werkelijke afstand die per dag wordt afgelegd lager ligt dan 10 km, maakt de arbeider geen aanspraak op een mobiliteitsvergoeding.

Voor arbeiders die met de trein komen, geldt een andere mobiliteitsvergoeding:

Download Barema A (treinreizen)

Meer weten?

Neem contact op voor meer informatie.