Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding (ook wel mobiliteitsvergoeding of kilometervergoeding genoemd) is in het leven geroepen om de werknemers te vergoeden voor de kosten die ze maken tijdens verplaatsingen in het kader van hun beroepsuitoefening. Ook werknemers in de bouwsector komen in aanmerking voor het verkrijgen van een reiskostenvergoeding.

De hoogte van de reiskostenvergoeding in de bouwsector wordt bepaald door de CAO van de bouwsector die van toepassing is voor alle werknemers die vallen onder het paritair comité 124. In deze CAO staat ook bepaald hoe de reiskostenvergoeding kan worden berekend voor elke werknemer.

Hoe gaat dit in zijn werk?

De hoogte van deze vergoeding hangt af van een aantal zaken. Zo zal er een onderscheid gemaakt worden tussen werknemers die met het bedrijfsvoertuigen rijden, en werknemers die met een bepaald bedrijfsvoertuig meerijden als passagier. Als chauffeur heb je een grotere verantwoordelijkheid op de baan, en zal je dus ook een hogere reiskostenvergoeding per kilometer kunnen krijgen. Sinds 1 januari 2012 is deze voor chauffeurs vastgelegd op € 0,1316 per werkelijk afgelegde kilometer. Voor passagiers ligt de reiskostenvergoeding iets lager, en wordt de vergoeding bovendien bepaald aan de hand van een schaaltabel, waarbij je als passagier een hogere vergoeding per kilometer krijgt naarmate je meer kilometers per dag aflegt. Het is dus logisch dat een accurate kilometerregistratie van cruciaal belang is voor het correcte kilometerberekening voor de reiskostenvergoeding!

Je komt er als werknemer niet alleen in aanmerking voor indien je je verplaatsingen maakt met een bedrijfsvoertuig, maar ook indien je naar het werk rijdt op eigen kracht, zoals bijvoorbeeld met de eigen wagen of met de trein. In het geval de werknemer zich met de trein naar het werk verplaatst, zal de reiskostenvergoeding per kilometer € 0,0870 bedragen. Dit bedrag moet dus nog vermenigvuldigd worden door het aantal kilometers die op de treinkaart vermeld staan.

Reiskostenvergoeding berekenen met track en trace

Indien de werknemers de verplaatsing maken met een bedrijfsvoertuig, heb je als bedrijfsleider de mogelijkheid om kilometers nauwkeurig te registreren met een track en trace systeem. Zo’n tracking systeem zal alle afgelegde kilometers nauwkeurig registreren, zodat je op het einde van de maand snel de reiskostenvergoeding voor elke werknemer kan berekenen.

Een tracking systeem zal ervoor zorgen dat je de reiskostenvergoeding heel snel kan berekenen, en dat er bovendien geen discussie kan bestaan over de berekening ervan. Bovendien is de tracking software in staat om snel rapporten te genereren, die je bijvoorbeeld nodig hebt om als gedetailleerde overzichten bij de loonbrief van de werknemer te voegen. En duidelijke rapportage, dat betekent een eenvoudige rittenadministratie.