Verplaatsingsvergoeding Bouw

Bouwvakkers moeten vaak lange verplaatsingen maken om op de werf te geraken waar ze die dag actief zullen zijn. Aangezien zij werken aan verschillende projecten kan de afstand die ze afleggen verschillen van dag tot dag.

Omdat dit soort verplaatsingen vaak veel tijd en geld kosten voor de arbeider, voorziet de wet in de bouwsector een vergoeding in de reiskosten door de werkgever. Maar hoeveel bedraagt die vergoeding, en hoe wordt ze juist berekend?

Verschil tussen mobiliteitsvergoeding en verplaatsingsvergoeding

Voor we deze vragen beantwoorden moeten we eerst het onderscheid tussen twee belangrijke begrippen duidelijk maken, namelijk een mobiliteitsvergoeding en een verplaatsingsvergoeding. Daar waar een mobiliteitsvergoeding altijd wordt uitgekeerd voor de afstanden die de werknemer aflegt buiten de arbeidsuren, ongeacht het vervoersmiddel, zal een verplaatsingsvergoeding enkel worden uitgekeerd indien de werknemer de verplaatsing maakt op eigen kracht. Legt de werknemer het traject tussen zijn woning en zijn werkplaats geheel of gedeeltelijk af met zijn eigen wagen, of met het openbaar vervoer, dan komt deze werknemer dus in aanmerking voor zowel een mobiliteitsvergoeding als een verplaatsingsvergoeding.

Berekening van de verplaatsingsvergoeding

Voor de berekening van de verplaatsingskosten in de bouwsector wordt gekeken naar de prijs van een treinkaart die de werknemer zou moeten betalen voor de afstand die hij werkelijk aflegt. Indien de werknemer met de trein naar het werk gaat, stemt elke werkelijk afgelegde kilometer overeen met een wekelijkse vergoeding. Om de dagelijkse vergoeding te weten te komen, moet het wekelijkse bedrag gedeeld worden door 5.

Indien de werknemer de afstand tussen woning en werk aflegt met een ander vervoermiddel, bijvoorbeeld de eigen wagen, wordt ook gebruik gemaakt van een baremasysteem. Ook hier wordt de vergoeding gebaseerd op de werkelijk afgelegde afstand tussen woning en werk, en op basis daarvan wordt een wekelijks verschuldigd bedrag bepaald. Om de dagelijkse vergoeding te kennen moet het wekelijks bedrag gedeeld worden door 5.

Track-and-trace systemen

Om deze werkelijk afgelegde afstanden nauwkeurig te kunnen opvolgen doen vele werkgevers tegenwoordig een beroep op een track-and-trace systeem. Deze systemen registreren nauwkeurig alle afgelegde afstanden door de werknemer, met eigen wagen of met het bedrijfsvoertuig, zodat er geen discussie kan bestaan over de correcte afgelegde afstand, en dus ook over de berekening van de verplaatsingsvergoeding.

Track en trace systemen kunnen bovendien een nauwkeurig overzicht genereren van de werkelijk afgelegde afstanden per dag, wat een werkgever minstens elk trimester als bijlage moet toevoeging in de loonfiche van de werknemer. Zulke overzichten worden automatisch gegenereerd door de trackingsoftware, wat de werkgever heel wat administratief werk uitspaart.

Sinds 1 januari 2012 zijn de bedragen die aan de basis liggen van de verplaatsingsvergoeding gewijzigd.  Trackingsoftware wordt echter automatisch geüpdate met de nieuwe tarieven, waardoor de werkgever steeds de correcte vergoedingen berekent.