Woon werkverkeer vergoeding

Werknemers in de bouwsector hebben vaak geen vaste werkplaats, en moeten dus, afhankelijk van de bouwwerf, korte of lange afstanden afleggen. Indien vaak lange afstanden afgelegd moeten worden om naar de bouwwerf te gaan, kan dat heel wat kosten met zich meebrengen voor de bouwvakker. Hij moet ofwel een duurder treinticket kopen, ofwel meer investeren in brandstof.

In de wet werd daarom voorzien om een vergoeding voor woon werkverkeer toe te kennen aan werknemers in de bouwsector. Deze woon werkverkeervergoeding wordt toegekend aan elke werknemer die onder paritair comité 124 valt. De woon werkverkeervergoeding werd vastgelegd in het sectoraal akkoord voor de bouwsector, maar de vergoedingen werden herzien aan het begin van 2012.

Vergoeding voor woon werkverkeer berekenen

De woon werkvergoeding wordt berekend aan de hand van het aantal werkelijk afgelegde kilometers. Het vervoersmiddel speelt hierbij geen rol. De woon werkverkeer vergoeding wordt zowel uitgekeerd indien de bouwvakker de verplaatsing maakt via eigen kracht, of via een bedrijfsvoertuig.

De hoogte van de woon werkverkeer vergoeding hangt bovendien ook af van het feit of de werknemer als chauffeur dienst doet, of als passagier van het voertuig. Voor chauffeurs geldt een vaste vergoeding van € 0,1316 per kilometer, terwijl de vergoeding voor passagiers verschilt van het aantal afgelegde kilometers per dag. De woon werkvergoeding voor passagiers is echter steeds lager dan de vergoeding voor chauffeurs.

Ook aan bouwvakkers die zich met de trein verplaatsen wordt een woon werkvergoeding uitgekeerd. Net als bij de andere vervoersmiddelen is ook hier het aantal afgelegde kilometers de basis voor de berekening van de woon werkvergoeding.

Track en trace systemen

Aangezien bij de berekening van de vergoeding voor woon werkverkeer het werkelijk aantal afgelegde kilometers heel belangrijk is, moeten werkgevers dit nauwkeurig bijhouden. Met track en trace systemen worden kilometers nauwkeurig geregistreerd in elk bedrijfsvoertuig. Op het einde van de maand kan de werkgever het exact aantal afgelegde kilometers aflezen, en bestaat er dus weinig discussie over de berekening van de woon werkvergoeding.

Administratie gebeurt niet alleen veel nauwkeuriger, maar ook veel sneller. De vergoeding voor woon werk wordt immers automatisch berekend aan de hand van het werkelijk aantal afgelegde kilometers. Dit bespaart de werkgever heel wat tijd in het berekenen van de vergoedingen voor al zijn werknemers.