Klantcase Marcel Baguette S.A.

Goupe Baguette logoDe Baguette Groep is een van de grootste wegenbouwers van Wallonië. Reeds meer dan 50 jaar is het familiebedrijf gespecialiseerd in zowel openbare als particuliere werken. Dit onder andere aan wegen, riolering, civiele sites, … voornamelijk in de provincie Luik. Dagelijks stellen zij een 200-tal medewerkers te werk om verbeteringen aan het wegdek uit te voeren en tijdens winterse buien sneeuw te ruimen en zout te strooien. Alles om ons wegennet kwalitatiever te maken en de weggebruiker veilig naar hun plaats van bestemming te laten gaan.

Inzichtelijk maken verplaatsings- en mobiliteitsvergoedingen

Hun aanpak luidt steevast “kwaliteit en veiligheid, in combinatie met de actieve participatie van alle stakeholders van de bouwwerkzaamheden”. Dit stelt Baguette in staat om garanties te kunnen bieden voor de goede uitvoering van de werken, respect voor het welzijn op het werk en de tevredenheid van hun klanten. Een van de noden om deze garanties te kunnen bieden, was de zoektocht naar een leverancier die naast het inzichtelijk maken van de verplaatsings- en mobiliteitsvergoedingen, ook een oplossing kon bieden voor de wetgeving inzake de verplichte werfregistraties.

Dit alles brengt een hoop administratie met zich mee en moet bovendien voldoen aan specifieke wetgevingen, die op hun beurt dan ook nog eens aan verandering onderhevig zijn. Het hele proces automatiseren leek dan ook de beste oplossing. Bij hun voormalige track & trace leverancier vond men destijds geen oplossing die volledig aansloot bij hun behoeften. Dus ging men in op zoek naar wat anders.

RAM biedt Baguette al sinds 2014 all-in-one oplossing

RAM Mobile Data kwam al snel op de shortlist. RAM bood namelijk de all-in-one oplossing voor Baguettes problematiek. RAM wordt, sinds de start van de samenwerking in 2014, echt gezien als een sparringpartner, die proactief meedenkt en oplossingen aanreikt. Wat ook als groot voordeel meespeelde was het feit dat RAM de mogelijkheid bood om de techniekers van Baguette te certificeren, zodat zij zelf de hardware in de voertuigen konden inbouwen. Het is namelijk van uiterst belang dat dit op een professionele manier gebeurd. Elk merk/ type voertuig heeft namelijk een ander specifiek inbouwschema. Dit inbouwvoordeel biedt Baguette de nodige flexibiliteit zodat zij zelf kunnen beslissen over de beschikbaarheid van de voertuigen.

10-20% minder tijd aan administratie verloren

Met de automatische berekening van de mobiliteitsvergoeding en werfregistraties bespaard Baguette zeker 10-20% aan tijd uit, omdat er beduidend minder manuele correcties uitgevoerd hoeven worden. Via een eenvoudige klik zijn de anomalieën inzichtelijk gemaakt, wat uitzoekwerk verminderd. Wanneer een arbeider in het voertuig of op de werf met zijn pas badged wordt dit direct aan de RSZ doorgegeven en kan hij meteen aan de slag. Tevens wordt via diezelfde badge bijgehouden welke mobiliteitsvergoeding welke arbeider, chauffeur of passagier, dient te ontvangen. Ook hoeft Baguette zich geen zorgen te maken over up-to-date te zijn met toegeschreven wettelijke barema’s, daar zorgt RAM voor.

Complexe alameringen

Het familiebedrijf vindt het onder andere ook zeer belangrijk te weten waar zijn voertuigen zich te allen tijde bevinden. En wil in de mogelijkheid zijn tijdig te kunnen anticiperen wanneer bijvoorbeeld een bepaald voertuig zich buiten een straal van x-aantal kilometers van een vooraf gedefinieerde zone bevindt. In dat opzicht heeft RAM in samenspraak met Baguette, extra intelligentie toegevoegd in de reeds bestaande alarmeringsmodule.

Aansturing sneeuwruimers en zoutstrooiers

Baguette zet ook een 30-tal van zijn vrachtwagens in als sneeuwruimers en zoutstrooiers tijdens de wintermaanden. Dit zijn contracten toegekend door en in opdracht van de SPW (Service Publique de Wallonie).  Ook hier draagt Baguette bij aan de veiligheid van de weggebruiker. Dankzij track-and-trace weet niet alleen Baguette, maar ook de SPW waar zout gestrooid en/of sneeuwgeruimd werd.

Ook minder tijd kwijt zijn aan de administratie, net als Baguette?

> Neem contact met ons op!