Privacy apps

Privacy – CheckinatRAM

De CheckinatRAM app maakt uitsluitend gebruik van de camera voor het scannen van de QR code van het document “AANGIFTE VAN WERKEN” en de LIMOSA om u sneller aan te melden op het Checkinatwork platform van de RSZ. De verzamelde gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt.

L’app de CheckinatRAM utilise uniquement l’appareil photo pour scanner le code QR du document « Déclaration DE TRAVAUX » et le LIMOSA,  afin de vous inscrire plus vite sur la plate-forme Checkinatwork de l’ONSS. Les informations collectées serviront uniquement à cette fin.