Kilometerregistratie

Dagelijks lange afstanden afleggen in functie van het werk is tegenwoordig geen uitzondering meer.Zeker voor werknemers die geen vaste werkplaats hebben en veel op verplaatsing moeten werken. Zeker voor arbeiders, die op verschillende werven werkzaam zijn, kan de te afleggen afstand sterk oplopen.

Deze lange verplaatsingen kosten veel tijd, maar ook veel geld. De wet voorziet in een vergoeding voor de verplaatsingen die in functie van het werk moeten worden afgelegd. Deze vergoeding wordt berekend op basis van het aantal kilometers die de werknemer aflegt om op de bestemming van het werk te geraken. Daarom is het van cruciaal belang om op een accurate kilometerregistratie terug te kunnen vallen, zodat u een gefundeerde basis hebt om de verplaatsingsvergoeding te berekenen.

Track & trace systemen voor een accurate kilometerregistratie

Welke methode de werknemer ook gebruikt om op de werkbestemming te geraken, het aantal afgelegde kilometers dat is steeds de basis voor het berekenen van de kilometervergoeding. Vanzelfsprekend dat het noodzakelijk is om als werkgever een correcte kilometerregistratie te hebben, waarmee de juiste kilometervergoeding kan berekend worden. Daarom vertrouwen veel werkgevers in track & trace systemen die zulke kilometerregistratie mogelijk maken.

Track & trace systemen registreren het exacte aantal kilometers die de werknemer dagelijks om op de werkbestemming te geraken. aflegt om van en naar de werf te rijden. Door een kilometerregistratie die nauwkeurig het aantal afgelegde kilometers registreert, is er op het einde van de maand geen discussie over de berekening van de vergoedingen. Bovendien kan de werkgever via de track en trace software een heleboel administratiewerk verlichten. Elk trimester is de werkgever bij wet verplicht een gedetailleerd overzicht van het aantal afgelegde kilometers bij de loonbrief te voegen. Met de track & trace software wordt de administratieve rompslomp weer wat verkleind, aangezien dit automatisch door de software wordt gerapporteerd.

Werknemers en bedrijfsvoertuigen opvolgen

GPS track & trace is voor verschillende doeleinden een uiterst handig hulpmiddel. Hebt u veel werknemers en dienstvoertuigen tot uw beschikking? Dan is het van cruciaal belang om zowel uw werkkrachten als uw bedrijfsvoertuigen efficiënt in te zetten en te beheren, toch? Dankzij een track & trace systeem weet u op elk moment waar uw werkkrachten en voertuigen zich bevinden, zodat u ze optimaler kunt inzetten indien nodig. Een professionelere en betere coördinatie van uw projecten wordt dus mogelijk dankzij een GPS track & trace systeem!

Wilt u meer informatie over ritregistratie van track-and-trace?
> Neem dan nu contact met ons op.