Ritregistratie

Arbeiders in de bouwsector leggen dagelijks vaak lange afstanden af. Ze hebben immers geen vaste werkplaats, maar vervullen hun dagtaak op de werf waar hun werkgever aan een bouwproject werkt. En indien de bouwvakker pech heeft, bevindt de werf zich niet bij de deur, en moet hij dus voor een bepaalde periode een lange weg afleggen om op de werf te geraken.

Deze lange verplaatsingen kosten natuurlijk veel tijd en geld voor de arbeider, waardoor de wet een vergoeding voorziet voor de verplaatsingen die de arbeider moet maken. Deze vergoeding wordt berekend op basis van het aantal kilometers die de werknemer aflegt om op de werf te geraken. Enerzijds komt de werknemer in aanmerking voor een mobiliteitsvergoeding, die hij ontvangt ongeacht het voertuig waarmee hij de verplaatsing maakt. Anderzijds kan de bouwvakker ook een verplaatsingsvergoeding bekomen, indien hij de verplaatsing maakt via eigen vervoersmiddelen.

Track & trace systemen

Welke methode de bouwvakker ook gebruikt om naar de werf te gaan, het aantal kilometers dat hij aflegt is steeds van belang bij de berekening van de kilometervergoeding. Het is daarom heel belangrijk dat de werkgevers het exacte aantal kilometers kent om de correcte vergoeding te kunnen uitbetalen. Veel werkgevers besteden daarom heel wat investeringen in track-and-trace systemen die ritregistratie mogelijk maken.

Track-and-trace systemen registreren het exacte aantal kilometers die de bouwvakker dagelijks aflegt om van en naar de werf te rijden. Door deze nauwkeurige ritregistratie bestaat er op het einde van de maand geen discussie over het aantal afgelegde kilometers, en wordt de bouwvakker correct uitbetaald. Bovendien kan de werkgever via de track en trace software een heleboel administratiewerk verlichten. Elk trimester is hij immers bij wet verplicht een gedetailleerd overzicht van het aantal afgelegde kilometers bij de loonbrief te voegen. Dit wordt door de tracking software automatisch gegenereerd.

Werknemers en bedrijfsvoertuigen opvolgen

GPS track-and-trace is natuurlijk ook voor andere doeleinden een heel handig hulpmiddel voor de werkgever. Grote aannemers hebben immers vaak vele werknemers en bedrijfsvoertuigen op de baan. Dit alles vertegenwoordigt heel wat kapitaal voor de werkgever, en vele aannemers vinden het daarom belangrijk om op elk moment te weten waar werknemers en bedrijfsvoertuigen zich bevinden. Het maakt het ook makkelijker voor de werkgever om het werk tussen de verschillende werven beter te coördineren.

Track systemen en ritregistratie biedt dus enorm veel voordelen op zowel werknemers als werkgevers. Het verlicht het werk voor de werkgever, het neemt alle discussie weg omtrent de uitbetaling van kilometervergoedingen, en het verhoogt de veiligheid voor zowel de werknemer als de werkgever!

Wilt u meer informatie over ritregistratie van track-and-trace?
> Neem dan nu contact met ons op.