Volgsysteem

Bent u een aannemer die actief is op verschillende werven? Dan hebt u ongetwijfeld flink wat personeel en bedrijfsvoertuigen op de baan. Dit vertegenwoordigt voor u natuurlijk heel wat kapitaal, en het is niet onlogisch dat u graag op elk moment weet wie zich waar bevindt.

Met een volgsysteem dat u in elk van uw bedrijfsvoertuigen installeert kan u op elk moment volgen waar elk bedrijfsvoertuig zich bevindt. Dit bezorgt u natuurlijk een geruster gevoel, en u kan meteen ook het werk van uw werknemers opvolgen.

Werk efficiënt coördineren

Volgsystemen werken op basis van GPS, en kunnen u dus op elk moment nauwkeurig en in real time doorgeven wie op welke werf aan het werk is. Dit is natuurlijk heel interessante informatie met het oog op de coördinatie van uw activiteiten op de verschillende werven. Hebt u een personeelstekort op een bepaalde werf, kan u via het volgsysteem snel achterhalen welke werknemer zich het dichtst in de buurt bevindt om snel te kunnen bijspringen.

GPS trackers kunnen u natuurlijk ook op langere termijn interessante informatie verschaffen met het oog op het coördineren van uw activiteiten. Zijn er werknemers die heel wat lange en economisch oninteressante ritten moeten afleggen? Dan kan u bijsturen op basis van de informatie die het volgsysteem u verschaft, zodat deze werknemers naar dichter bijgelegen werven worden gestuurd, en bijgevolg sneller kunnen beginnen met hun dagtaak.

Ook trajecten tussen de werven onderling kunnen bijgestuurd worden. Leggen uw werknemers bijvoorbeeld te grote afstanden af tussen uw verschillende werven, dan kan u bijsturen door hen op een efficiëntere manier tussen de werven onderling te laten verplaatsen. Op die manier bespaart u tijd en brandstof.

Administratief werk verlichten

Volgsystemen zijn ook op vlak van administratie natuurlijk heel belangrijk. Het track & trace systeem zal immers een onderscheid kunnen maken tussen de professioneel afgelegde kilometers en de privé afgelegde kilometers. Dit is een belangrijk onderscheid dat gemaakt moet worden met het oog op het berekenen van de mobiliteitsvergoeding.

Voor aannemers loont het dus zeker de moeite om te investeren in een volgsysteem voor het wagenpark. Een volgsysteem biedt vele voordelen op verschillende vlakken, en zal de werkzaamheden van uw bedrijf heel wat vergemakkelijken. Het bespaart u heel wat tijd en geld, zodat u uw investering in een volgsysteem in geen tijd hebt terugverdiend!

Wilt u meer informatie over ritregistratie van track-and-trace?
> Neem dan nu contact met ons op.