Nieuwe berekeningsmethode voor CO2-uitstoot van wagens: WLTP

Welke impact heeft dat op uw wagenpark? Door nieuwe Europese regelgeving dienen vanaf 1 september 2018 alle nieuwe auto's die ingeschreven worden, een strengere emissie-, verbruiks- en CO2-test te ondergaan. De nieuwe, meer dynamische WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), vervangt de bestaande NEDC-test (New European Driving Cycle). Een belangrijk gevolg hiervan betreft de verhoging van de CO2-uitstootwaarden van» Nieuwe berekeningsmethode voor CO2-uitstoot van wagens: WLTP "Nieuwe berekeningsmethode voor CO2-uitstoot van wagens: WLTP"

Stijging voordeel alle aard bedrijfswagens 2016

Op 17 december 2015 werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens vaststelt voor 2016, eerder bekendgemaakt door het kabinet van financiën. De referentie-CO2-uitstoot voor 2016, die gebruikt wordt voor de berekening van het belastbare voordeel alle aard voortvloeiend uit het privé-gebruik (met inbegrip van woon-werkverkeer) van een bedrijfswagen, bedraagt voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor 107» Stijging voordeel alle aard bedrijfswagens 2016 "Stijging voordeel alle aard bedrijfswagens 2016"

Voordeel alle aard voor bedrijfswagen wordt duurder in 2014

Door de verlaging van de referentie CO2-uitstoot in het Koninklijk Besluit (K.B.) van 24 januari 2014  wordt het voordeel alle aard in 2014 duurder. Sinds 2012 wordt het voordeel alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privé gebruik berekend op basis van de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde van het voertuig volgens de formule: cataloguswaarde x (5,5 +((CO2» Voordeel alle aard voor bedrijfswagen wordt duurder in 2014 "Voordeel alle aard voor bedrijfswagen wordt duurder in 2014"

Dag van het Dak

Op dinsdag 3 december 2013 is de 6e editie van de Dag van het Dak. Ook dit jaar is RAM Mobile Data, als exclusief partner van de Confederatie Bouw, van de partij met haar track-and-trace ritregistratie met een speciale oplossing voor de mobiliteitsvergoeding. Dag van het Dak is een vakbeurs en netwerkevent voor de volledige dakensector zoals dakdekkers, schrijnwerkers en» Dag van het Dak "Dag van het Dak"