Koelwagen en temperatuur

Koeltransporten hebben vaak een grote verantwoordelijkheid. Ze moeten immers goederen transporteren die onder een bepaalde temperatuur bewaard moeten worden. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is natuurlijk etenswaren.

Zeker wanneer lange afstanden afgelegd moeten worden, kan het op peil houden van een bepaalde temperatuur in de koelwagen wel eens voor problemen zorgen. Het is voor een chauffeur immers niet zo eenvoudig om de temperatuur van zijn koelwagen in het oog te houden terwijl hij op de weg moet letten.

Snel ingrijpen bij defect

Gelukkig bestaan er tegenwoordig heel wat hulpmiddelen die een koeltransport vlotter kunnen laten verlopen. Via temperatuurregistratie kan een werkgever een koeltransport nauwgezet opvolgen, en de temperatuur in de koelwagen in het oog houden. Hierdoor kan hij onmiddellijk ingrijpen wanneer de temperatuur in de koelwagen ongunstig evolueert.

Indekken tegen schade

Temperatuurregistratie in de koelwagen zorgt nog voor andere grote voordelen. Door nauwgezet de temperatuur te registreren kan je je als werkgever indekken tegen eventuele schade die de goederen hebben opgelopen tijdens het transport. Dankzij de temperatuurregistratie kan je aan de klant aantonen dat de goederen op de juiste temperatuur werden vervoerd, en dat uw bedrijf dus geen enkele schuld treft.

Investeren in software met temperatuurregistratie is het geld dus meer dan waard. Zeker voor transportbedrijven die regelmatig goederen vervoeren die onder bepaalde temperaturen moeten worden bewaard is temperatuurregistratie onontbeerlijk!

Wilt u meer informatie over temperatuurregistratie?
> Neem dan nu contact met ons op.