Temperatuurregistratie

Vaak moeten bepaalde goederen onder specifieke omstandigheden vervoerd worden. Het gaat dan om goederen die onder een bepaalde temperatuur vervoerd moeten worden. Vooral bij koelwagens in dit het geval. Zij vervoeren vaak etenswaren die natuurlijk steeds gekoeld moeten blijven, ook tijdens het transport.

Indekken tegen schade

Omdat niets perfect is, gebeurt het wel eens dat de betrokken goederen niet in perfecte staat op hun eindbestemming komen. Als transportbedrijf krijgt u dan vaak als eerste de beschuldigende vinger gewezen, met de aanklacht dat de goederen niet op de juiste temperatuur werden vervoerd.

Er bestaat echter specifieke software die u als transportbedrijf tegen dit soort toestanden kan indekken. Met temperatuurregistratie die tijdens de rit nauwkeurig de temperatuur in de koelwagen in de gaten houdt en registreert, kan u steeds bijsturen indien de temperatuur de verkeerde kant op gaat. Zijn de goederen beschadigd op hun eindbestemming gearriveerd, dan kan u  aan de hand van de temperatuurregistratie bekijken of de temperatuur tijdens de rit wel op het juiste niveau stond afgesteld. Werden de goederen wel degelijk op de juiste temperatuur vervoerd, dan kan u dat naar uw klant toe bewijzen met de temperatuurregistratie die de software voor u heeft gegenereerd.

Koeltransport in real time opvolgen

Niet alleen kan temperatuurregistratie dienen als bewijsmateriaal naar uw klanten toe, het is ook een uitstekende tool die u kan inzetten om de temperatuur tijdens de rit in het oog te houden. Daalt de temperatuur tijdens de rit drastisch, als gevolg van een defect, dan kan u dit meteen waarnemen via de software. Dit stelt u in staat om meteen in te grijpen, en erger te voorkomen. Zeker bij etenswaren is het natuurlijk van het grootste belang dat u niet te lang wacht met zoeken naar een alternatief koeltransport.

Temperatuurregistratie is dus onmisbaar bij elk koeltransport. Het dekt u als transportbedrijf in tegen eventuele schade van de vervoerde goederen. Bovendien kan u snel bijspringen indien het dreigt fout te lopen tijdens het transport. Dit kan u heel wat kosten besparen!