Tijdregistratie

Aannemers die met verschillende bouwprojecten actief zijn, spenderen vaak heel wat uren bij het coördineren van al het werk. Toch zijn er een aantal hulpmiddelen die het werk heel wat kunnen vergemakkelijken.

Werk efficiënt coördineren

Via tijdregistratie met behulp van tracking systemen kan u op elk moment bijhouden waar uw personeel zich bevindt. Op basis van GPS kan u in real time bekijken hoeveel tijd uw personeel spendeert aan bepaalde verplaatsingen van en naar werven en tussen de werven onderling, en kan je bovendien ook bijhouden hoeveel tijd ze spenderen aan bepaalde taken. Dit is natuurlijk interessante informatie indien u het werk op uw werven efficiënter wil coördineren.

Stel bijvoorbeeld dat er werknemers zijn die teveel tijd spenderen aan verplaatsingen naar de werf, bijvoorbeeld omdat ze elke morgen een filegevoelig traject moeten afleggen, dan kan u overwegen om hen in te zetten op andere werven dichter in hun buurt.

Uw personeel in real time opvolgen

Tijdregistratie van uw personeel laat u dus ogenblikkelijk zien waar uw personeel het meeste tijd aan spendeert, en waar hun tijd efficiënter ingezet kan worden. Dit zal ervoor zorgen dat u op termijn heel wat geld kan besparen, en dat het werk vlotter vooruit gaat.

Ook in geval van nood kan tijdregistratie een handig hulpmiddel zijn. Stel dat u op een bepaalde werf onderbemand bent, omdat sommige werknemers zijn uitgevallen door ziekte of overmacht, dan kan u via de tracking software in real time zien welke werknemer of welk bedrijfsvoertuig zich op dat moment het dichtste bij bevindt. Zo kan deze werknemer snel inspringen en blijft de vertraging op de werf beperkt.

Administratief werk verlichten

Ook op vlak van administratie kan tijdregistratie het werk heel wat verlichten. De tracking software zal immers een gedetailleerd overzicht van alle afgelegde kilometers kunnen genereren, die u als werkgever nodig hebt voor de berekening van de mobiliteitsvergoeding voor uw werknemers. Op die manier bestaat weinig discussie op het einde van de maand over de uitbetaling van de kilometervergoeding.

Werkgevers zijn bij wet verplicht om elk trimester een gedetailleerd overzicht van het aantal afgelegde kilometers bij de loonbrief van de werknemer te voegen, met daarop ook de berekening van de mobiliteitsvergoeding. Indien dit allemaal manueel berekend moet worden spendeert u al snel heel wat uren. Met de tracking software en de tijdregistratie kan dit voortaan met een simpele muisklik gegenereerd worden. Dit bespaart u natuurlijk heel wat tijd, die u kan spenderen aan uw kernactiviteiten.

Wilt u meer informatie aanvragen over tijdregistratie?
> Neem dan contact met ons op