Urenregistratie: uren en kilometers nauwkeurig registreren

Er zijn heel veel bedrijfsleiders die graag op de hoogte blijven van wat het buitenpersoneel allemaal presteert op de baan. Logisch ook, want als bedrijfsleider is het uw taak om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen. En de buitendienst kan een mogelijk verbeterpunt zijn.

Dankzij de urenregistratie van RAM track-and-trace blijft het management op kantoor ook op de hoogte van de prestaties van werknemers op de baan. De module tijdregistratie van de ritregistratie van RAM Track-and-Trace is erop voorzien om uren en kilometers van werknemers buitenshuis nauwkeurig te registreren. Hierdoor kan je als manager niet alleen zien wanneer een bepaalde werknemers zich ergens heeft aangemeld, maar ook waar.

Buitenpersoneel bijsturen

De urenregistratie software van RAM track-and-trace is niet enkel een uitstekende controletool, maar helpt de managers uiteraard ook om het buitenpersoneel bij te sturen. Dankzij de urenregistratie kunnen managers snel zien welke ritten relatief minder rendabel zijn dan andere. Ook zien ze welke medewerkers beduidend minder presteren dan andere. Op die manier zijn ze in staat om snel bij te sturen.

Overzichtelijke rapportage

Naast het louter registreren van de ritgegevens, zal de software van RAM track-and-trace ook overzichtelijke rapportage genereren. Dit is niet alleen handig om nadien alle gegevens rustig te herbekijken, maar zeker ook om administratieve redenen. Doordat de tijdregistratie module alle uren automatisch bijhoudt, hoeven werknemers niet meer zelf de gepresteerde uren bij te houden. Hierdoor kunnen ze zich ten volle concentreren op hun kerntaken.

Tijdwinst voor de administratiedienst

Ook voor de administratiedienst houdt dit heel veel tijdwinst in. Zij hoeven niet meer alle vergoedingen zelf te berekenen, maar kunnen ook een beroep doen op de geregistreerde ritgegevens. Mobiliteitsvergoeding en verplaatsingsvergoeding worden automatisch en correct berekend.

Elk bedrijf met een uitgebreide buitendienst ondervindt meteen de grote meerwaarde van de urenregistratie van RAM track-and-trace. Probeer het zelf ook uit. Neem contact met ons op voor meer informatie!